Aliance křesťanských festivalů – Kalendář 2016

V roce 2010 za?alo v ?eské republice p?sobit dobrovolné neformální sdružení nesoucí název Aliance k?es?anských festival? v ?R (AKF). Jeho cílem je na bázi praktické ekumenické spolupráce sdružovat organizátory k?es?anských festival? a podobných akcí za ú?elem vzájemné pomoci a podpory s obecnými organiza?ními záležitostmi, propagací, napl?ováním cíl? a vizí festival?, a udržením duchovního základu.

Aliance je prostorem, ve kterém se p?edávají zkušenosti, znalosti, nápady a doporu?ení. Vytvá?ejí sít? kontakt?, spolupráce a vznikají p?átelské vazby. Všechny jmenované možnosti spolupráce se propojují ve vizi, kterou se chce Aliance prezentovat:

Prost?ednictvím spole?enství hudebník? na pódiu, organizátor? a lidí kolem pódia p?edáváme poselství k?es?anství. První letošní spole?né aktivity jsou vydání kalendá?e ?lenských festival? a P?ÍMLUVNÁ MODLITBA ZA K?ES?ANSKÉ FESTIVALY V ROCE 2016.

Tisková zpráva

AKF-kalendar-festivalu-2016


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net