BCC Worship zahraje v Praze

16. b?ezna 2013 se v modlitebn? CASD v Praze na Smíchov? (Peroutkova 57) uskute?ní koncert formace BCC Worship. Vystoupení se koná od 18 hodin a vstup je zdarma.

bcc-worhsip-plakat

Kapela BCC Worship pochází z Bratislavy a je sou?ástí týmu chval sboru Bratislava City Church, který pat?í do Apoštolské církve. Jejich hudební styl by se dal charakterizovat jako moderní worship. Ne nadarmo se této jedenácti?lenné formaci p?ezdívá „slovenský Hillsong“. Skupina má na svém kont? t?i studiová alba, která pat?í k tomu nejlepšímu, co ?eskoslovenská hudební sféra vyprodukovala.

Krom? hudebního pot?šení se BCC Worship snaží nadchnout publikum k chválení Boha. Vedoucí Peter Lacho ?ekl: „Toužíme lidi motivovat, aby poznali Boha, který je stvo?il a miluje je. Chceme, aby ho oslavovali tak, jak si zaslouží.“ Autory v?tšiny skladeb jsou práv? Peter Lacho a Janka Šinková.

Koncert skupiny BCC Worship se uskute?ní v rámci akce And?l, která mimo jiné nabídne rozhovor s finalistou poslední ?ady p?vecké sout?že ?esko Slovenská Superstar – Denisem Lachem. Denis na sebe prozradí, nejen jak mu ú?ast v sout?ži zm?nila život, pro? zpívá i v BCC Worshipu, ale zejména kým je pro n?j Hospodin.

Info o koncertu: www.akceandel.cz

Info o BCC Worship: www.bratislavacitychurch.sk/co-robime/chvaly , www.facebook.com/bcc.worship


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net