Benefice Jindry Černohorského v Českém Těšíně

Tradi?ní benefi?ní koncert na podporu sociáln? slabých a ohrožených d?tí v ?eském T?šín? prob?hne v sobotu 8. prosince 2012 v Modlitebn? Církve adventist? sedmého dne v ?eském T?šín?. Projekt je realizován ob?anským sdružením I4U, ve spolupráci s odd?lením sociáln?-právní ochrany d?tí M?Ú ?eský T?šín a sborem Církve adventist? sedmého dne v ?eském T?šín?.

Na koncertu vystoupí nejen frontman královehradecké skupiny Grace Jindra ?ernohorský, ale také jeho hosté. Koncert za?íná v 18 hodin a celý bude vysílán prost?ednictvím HopeTV (www.hopetv.cz).

Více o koncertu naleznete na www.bibletv.cz.

jindra-tesin


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net