xxxonlinefree.com

„Bůh je dobrý uprostřed zla,“ řekl Justin Bieber

Justin Bieber pronesl jedno z nejsiln?jších vyhlášení o své ví?e, když b?hem koncertu One Love Manchester prohlásil, že Boží láska p?ekoná zlo teroru.

Na benefi?ním koncertu, který po?ádala zp?va?ka Ariana Grande v ned?li 4. ?ervna na stadiónu Emirates Old Trafford v Manchesteru, se shromáždilo 50 000 lidí, aby spole?n? s hudebními hv?zdami uctili památku 22 lidí, kte?í zem?eli p?i bombovém útoku. V den teroristického útoku bylo v manchesterské arén? p?ítomno 14 000 lidí. Benefi?ní koncert se uskute?nil navzdory dalšímu teroristickému útoku v Londýn?, v n?mž bylo pouhý den p?ed akcí zabito sedm lidí a tém?? 50 zran?no.

Bieber, který zpíval sv?j hit „Love Yourself“ vyzval fanoušky, aby se k n?mu p?idali a následn? ?ekl:  „Nevzdám se nad?je. Nehodlám se zbavit lásky. Nechci odejít od Boha. Dejte ruku nahoru, pokud Ho nechcete opustit. B?h je dobrý i uprost?ed temnoty. B?h je dobrý uprost?ed zla. B?h je uprost?ed, bez ohledu na to, co se d?je ve sv?t?, B?h je uprost?ed a miluje vás a je tu pro vás.“

„Chci využít tuto chvíli a vzdát ?est lidem, které jsme ztratili. Velmi Vás milujeme,“ pokra?oval.

Koncert byl vysílán živ? na BBC a zú?astnili se ho nejznám?jší muzikanti planety jako Miley Cyrus, Robbie Williams, Coldplay a Liam Gallagher. P?ed koncertem uctili p?ítomní ob?ti atentátu minutou ticha, kterou vedl biskup David Walker z Manchesteru.

Zdroj – www.krestandnes.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net