CampFest zveřejnil první vystupující

CampFest je predovšetkým hudobný festival, preto k nemu neodmyslite?ne patria aj hudobníci a kapely rôznych žánrov a talentov. Organizátori zverejnili hne? dve mená zahrani?ných ú?inkujúcich, ktorých uvidíte 4.-7. augusta 2016 na Ran?i Krá?ova Lehota. Už po druhý krát pris?úbili ú?as? Christafari (USA), ktorí po celom svete predali viac ako pol milióna albumov, ?ím sa zaradili medzi top Gospel Reggae umelcov všetkých ?ias. Napriek tomu, že ich srdcovou záležitos?ou je slne?né reggae, nehlásia sa k rastafariánom, ale priamo v názve kapely nazna?ujú, kto je ich Spasite?om – Ježiš Kristus. Po vyše dvoch desa?ro?iach zažívajú svoje najlepšie obdobie – v roku 2013 so svojím albumom “Reggae Worship: A Roots Revival”, dosiahli hit #1 v Billboard Reggae Albums chart. Tento je ich prvým chválovým albumom, kde prepracovali tradi?né, ale aj moderné chválové piesne do svojej vlastnej originálnej podoby. Vo svojej tvorbe využívajú unikátnu kombináciu tradi?ných rytmov a moderného dancehall reggae, aby prehlasovali nekompromisnú správu o nádeji a spasení stratenej generácii.

Rivers & Robots (UK) je worship projekt z Manchesteru, ktorý hrá stále viac ob?úbený indie štýl. Pôvodne za?ínali ako sólo projekt v roku 2010, no do roku 2012 sa rozšírili na serióznu kapelu. Ako samotní ?lenovia hovoria: “Milujeme Ježiša a radi ho chválime skrze piesne, hudbu, kreativitu a umenie. Naším cie?om je tvori? piesne, ktoré vyjadrujú a prehlasujú, kým je Boh.” Tieto piesne sa naj?astejšie preformujú do indie, folku a elektronických piesní. Rivers & Robots sú Jonathan Ogden, David Hailes, Nathan Stirling a Kelani Koyejo. Ak sa práve nevenujú hudbe, milujú šálku anglického ?aju a kolá?e. Rivers & Robots vystúpia s novými pies?ami z ich posledného albumu, ktorý vychádza už tento rok!

Na príprave celého festivalu sa podie?a aj približne 150 dobrovo?níkov. Nieko?ko miest ešte stále ostáva vo?ných, takže ak by ste chceli prida? aj doslova ruku k dielu, informácie aj prihlasovací formulár nájdete na webe campfest.sk, v sekcii Dobrovo?níci.

Momentálne prebieha 2. predplatné do konca apríla 2016, kde si môžete vstupenky zakúpi? lacnejšie ako priamo na mieste, a to len za 20€. Takže ak máte ?as a chu?, a vo svojom kalendári vo?ný termín od 4. do 7. augusta, ur?ite si rezervujte svoje miesto na CampFeste 2016!

Text: Michaela Paštrnáková
www.campfest.sk


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net