Dny dobrých zpráv 2016

V pond?lí 11. 4. 2016 byl v Praze zahájen 8. ro?ník festivalu Dny dobrých zpráv. Program festivalu zahrnuje celkem 6 ve?er? a sobotní odpoledne, b?hem kterých se uskute?ní hudební a divadelní p?edstavení. Akce potrvá do soboty 16. 4. 2015.

B?hem pond?lního ve?era se p?edstavila kapela Symphony of Nations. Formace, p?sobící v rámci organizace Mládež s misií v n?meckém Herrnhutu, je složená z hudebník? z r?zných zemí a národností.

Úterní a st?ede?ní ve?er je op?t v?novaný koncert?m. V úterý vystoupí na akustickém koncertu trio Nenadarmo a den na to rocková formace Safenat Paneach.

Ve ?tvrtek vršovické divadlo Mana odehraje divadelní hru na nám?t knihy Martina Kepky, Krlí?ek aneb radostné bezdomovectví. V pátek se p?edstaví písni?ká? Pavel Helan s doprovodnou kapelou.

Festival v sobotu uzav?ou dv? divadelní p?edstavení. Od 14:00 hod. se bude uvedena hra pro d?ti a rodi?e s názvem Husy na tahu a od 19:00 hod. divadelní spole?nost Kairos II odehraje inscenaci Jana Zindulky J.O.B.

A4 festival 2016.indd

Místem konání všech ?ástí programu je divadlo Mana, Moskevská 34, Praha 10 Vršovice (tramvajová zastávka Vršovické nám?stí). Vyjímkou je koncert skupiny Safenat Paneach, který se uskute?ní v Basement Baru, Francouzská 76, Praha 10. Za?átek vystoupení je vždy 19:00 hod. B?žné vstupné ?iní 120 K? na p?edstavení. Zvýhodn?ná cena 100 K? na p?edstavení je ur?ena student?m a senior?m.

Akci po?ádají K?es?anské spole?enství Praha (KS Praha), Církev bez hranic Praha (CBH) a Církev ?eskoslovenská husitská (C?SH) Vršovice. Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.dnydobrychzprav.cz a na profilu sociální sít? Facebook.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net