xxxonlinefree.com

Festival UNITED 2017

Ve Vsetín? prob?hne od ?tvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 sedmý ro?ník multižánrového k?es?anského festivalu UNITED. Akce nabídne žánrov? r?znorodou hudbu, p?ednášky, workshopy, divadelní a filmová p?edstavení, poradenskou a modlitební službu, program pro d?ti a sportovní vyžití.

Hlavní open-air scéna se díky podpo?e m?sta Vsetín bude nacházet na Dolním nám?stí. Druhá scéna, posluchárny pro p?ednášky v Dom? kultury. Pouli?ní scéna pro um?lecká vystoupení, talk show, d?tský program a sporty se bude nacházet p?ed Domem kultury. Divadelní a filmová scéna v kin? Vatra.

Letošní téma festivalu zní „Nenahraditelný“. Organizáto?i k jeho volb? dodávají: „Co když není Ježíš Kristus jen možnou alternativou nebo inspirací pro napln?ný život, co když je Nenahraditelný? Chceme ukázat na toho, který nenapsal žádnou knihu, nesložil žádnou píse?, nezaložil žádnou nemocnici ani školu a nevedl žádnou armádu, a p?esto je o n?m napsáno nejvíce knih a písní, uzdravil nejvíce nemocných duší a má nejvíce žák? a následovník?.“ Nad hlavním tématem se budou ve svých promluvách zamýšlet ?e?níci Michal Apetauer, Janette Oubrechtová, Jan?i Máhrik, Lukáš Sztefek a Pavel Šupol.

UNITED bude hostit interprety jak z domácí, tak ze zahrani?ní hudební scény. Mezi zahrani?ní hosty pat?í severoirská skupina Bluetree, britský písni?ká? John de Jong, rapper Brandon „Knowbody“ Greathouse ze Spojených stát?, polský pop-gospelový soubor TGD, holandské duo Trip to Dover a britská formace Twelve24. Z ?esko-slovenské k?es?anské hudební scény se návšt?vník?m p?edstaví kapely a interpreti ADAM BUBIK, Adonai, ESPÉ, Mi?o Bodnár, Noemiracles, Pavel Helan, Timothy, Way To Go a jiní.

Sou?ástí programu jsou seminá?e a workshopy. Mezi probíranými tématy budou nap?íklad: Boj dobra a zla ve sv?t? – Pavel Hošek, P?íb?h staršího bratra – Marek Orko Vácha, Nenahraditelná realita – Lucie Endlicherová, Jak se vyrovnat se selháním – Tomáš Süss a další.

UNITED Dance je tane?ní skupina, která doprovází program na hlavním pódiu a na pouli?ní scén?. P?íprava vystoupení probíhá formou devítidenního soust?ed?ní s profesionálními lektory. V sou?asné dob? na internetových stránkách www.festivalunited.cz/uniteddance probíhá p?ihlašování do konkurzu.

Vstup na Hlavní scénu na Dolním nám?stí a pouli?ní scénu p?ed Domem kultury je zdarma. Ostatní program jehož sou?ástí je Druhá scéna, seminá?e, workshopy, divadelní a filmová p?edstavení, je placený. Sou?ástí vstupenky je možnost využít spole?né ubytování v prostorách místních škol. K dispozici jsou vstupenky na celý festival nebo vybraný den a skupinové slevy.

P?edprodej probíhá na internetových stránkách festivalu www.festivalunited.cz, kde jsou uvedeny podrobné informace. Aktuality jsou uve?ej?ovány na sociální síti Facebook www.facebook.com/festivalunited. Akci po?ádá zapsaný spolek UNITED 3P, z. s. ve spolupráci se vsetínskými církvemi.

 

Webové stránky: www.festivalunited.cz

Facebook: www.facebook.com/festivalunited

Instagram: www.instagram.com/festivalunited

YouTube: www.youtube.com/festivalunited

Promo video: https://youtu.be/sqqqGTqEcwU

Dokument UNITED 2016: https://youtu.be/tr2YDFtIBcI


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net