xxxonlinefree.com

Návrat Stella Jones & The Christmas Singers do ČR

Tato velmi oce?ovaná gospelová skupina již okouzlila svými p?veckými výkony diváky po celém sv?t?. Soubor sdružuje ?adu talent? s jedine?nými hlasovými schopnostmi, což ve spojení s tradi?ními gospelovými prvky zaru?uje dechberoucí podívanou a intenzivní zážitek z vystoupení, jehož poselstvím je ší?it radost a sdílet lásku ke gospelové hudb?.

Na koncert? zazní nejslavn?jší písn? z jejich repertoáru, s nímž v posledních letech procestovali celou Evropu. Nebudou chyb?t skladby jako Oh Happy Day, Down by the Riverside, Amazing Grace a další.

V?d?í osobností souboru je Stella Jones, zp?va?ka, jejíž žánrové zam??ení krom? gospelu zasahuje ke styl?m jazz, pop, funk a soul. Stella se narodila v Berlín? a již od mala byla obklopena hudbou a um?ním jako takovým. V p?ti letech dostala od svého otce, amerického jazzového trumpetisty Carmela Jonese, první klávesy a od té doby se intenzivn? v?nuje hudb?. Již v devíti letech skládala vlastní písn? a za?ínala vytvá?et audio knihy s vlastními malbami a komiksy. Tvo?ila také své vlastní loutky.  Poté, co se p?est?hovala do Vídn?, za?ala vystupovat v místních jazzových klubech.

V roce 1984 za?ala nahrávat a vystupovat v muzikálech. Mezi ty nejznám?jší jist? pat?í The Rocky Horror Picture Show. O osm let pozd?ji se umístila na prvním míst? rakouské hitparády s uskupením Powerpack. Poté reprezentovala Rakousko v sout?ži Eurovision v Dublinu. Po této zkušenosti navázala spolupráci se známými um?lci, jako nap?. Maceo Parkerem, The Duke Ellington Orchestra, Gloria Gaynor ?i Chaka Khan. V lét? 2016 vystoupila v rámci série MTV Unplugged.

Nenechte si ujít výjime?ný adventní zážitek, vzrušující podívanou snoubící harmonii, energii a hudební preciznost!

Zdroj: www.krestandnes.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net