Kalendář festivalů pro rok 2014

Aliance k?es?anských festival? v ?R (AKF) vydala v pr?b?hu dubna 2014 kalendá? hudebních festival? pro letošní rok, informuje o tom zpráva na alian?ním profilu na sociální síti Facebook, https://www.facebook.com/AlianceFestivalu.

Kalendá?, který obsahuje celkem 20 ?lenských festival?, je zpracovaný formou plakátu. K dispozici je ve dvou tišt?ných a dvou elektronických variantách. Tišt?né verze jsou ur?eny k propaga?ním ú?el?m organizátor? jednotlivých festival?. Elektronické verze jsou voln? ke stažení na webových stránkách aliance. Ve?ejnost se bude moci setkat s plakáty v nadcházejících dnech a týdnech na výv?skách sbor?, farností, obcí, v k?es?anských a regionálních periodikách.

AKF za?ala p?sobit v roce 2010 jako neformální sdružení po?adatel? k?es?anských hudebních festival? v ?esku. Její vizí je vytvá?et spole?ný prostor pro p?edávání zkušeností, rad a kontakt? mezi jednotlivými zástupci hudebních akcí a spole?nou propagací oslovovat k?es?anskou i hledající ve?ejnost. Mezi pravidelné akce pat?í uspo?ádání setkání organizátor? po skon?ení festivalové sezóny. Termín letošního setkání organizátor? je 21.-22. listopadu 2014 v Jihlav?.

Aliance dále organizuje p?ímluvné modlitby za k?es?anské festivaly, vystupující, organizátory, dobrovolníky a návšt?vníky. Modlitby za letošní festivalovou sezónu se uskute?ní v ned?li 4. kv?tna 2014.

Aktuality, p?edstavení jednotlivých ?lenských festival? a podrobné informace o ?innosti AKF jsou uvedeny na internetových stránkách Aliance, www.aliancefestivalu.cz a na profilu sociální sít? Facebook, https://www.facebook.com/AlianceFestivalu.

Seznam ?lenských festival? AKF v roce 2014:

25.2.            Sheepfest, Hradec Králové, www.sheepfest.cz

16.-17.5.     MAJ Fest, T?anovice, www.sdruzeni-slunce.cz/maj-fest

27.-31.5.     TEMPL FEST, Ostrava, www.templfest.webnode.cz

12.-15.6.     Nám?š?fest, Nám?š? nad Oslavou, www.namestfest.cz

14.-15.6.     Slezská lilie, Ostrava, www.slezskalilie.cz

20.-22.6.     Holostok, Holost?evy, www.holostok.cz

21.6.            sv. Jan Session, Frýdek-Místek, www.jansession.cz

26.-28.6.     PilsAlive, Plze?, www.pilsalive.cz

26.-29.6.     Try & Play Kraslice, Kraslice, www.tryandplay.krestan.org

27.-29.6.     KEFASFEST, Dolní Kounice, www.kefasfest.cz

19.-26.7.     XcamP, Smilovice, www.xcamp.cz

20.-26.7.     KristFest, Van?vek u Tel?e, www.kristfest.cz

9.8.              ?áslavský hudební festival, ?áslav, http://chrudimska-mladez.evangnet.cz

9.8.              NG Fest, Javorník nad Veli?kou, www.ngfest.cz

14.-17.8.     SAM, Orlová, www.samorlova.cz

21.-23.8.     UNITED, Vsetín, www.festivalunited.cz

22.-23.8.     Fryyfest, Nové M?sto pod Smrkem, www.fryyfest.cz

22.-24.8.     Otev?eno, Jimramov, http://jimramov.klubslunicko.cz

13.9.            sv. Jan Session, Frýdek-Místek, www.jansession.cz

19.-21.9.     Festival pod v?ží, Zlín, www.festivalpodvezi.cz

29.11.          VOX, Praha, www.festivalvox.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net