Lumen 2016

Festival  Lumen sa opä? vráti k osved?enému konceptu, kedy na Troji?nom námestí budú vystupova? kapely v oba dni – v piatok aj sobotu. Organizátori neuberajú ani na sprievodnom programe, ktorý si návštevníci budú môc? uži? na viacerých miestach v centre Trnavy.

City music festival ponúkne na hlavnom pódiu 8 koncertov, medzi nimi nebudú chýba? viaceré známe mená ako Twelve 24 alebo Good Weather Forecast, ktoré už v minulosti zaujali najmä mladšiu vekovú skupinu návštevníkov festivalu. Daniel Levi pochádza z Estónska a na Festivale Lumen bude ú?inkova? so svojou kapelou prvýkrát. Štýl jeho hudby inklinuje k rocku a jeho repertoár je precízne vystavaný na ve?ké koncerty. Nemeckú formáciu Warum Lila tvoria štyria mladíci vo veku len nie?o po dvadsiatke, napriek tomu majú za sebou vyše 300 koncertov, spoluprácu s Jennifer Rostock a Switchfoot a vydaný debutový album, na ktorom pracovali dva roky. Program na hlavnom pódiu doplnia aj ?alšie kapely, organizátori ich budú postupne zverej?ova?  na svojom webe fln.sk alebo na Facebook stránke Festival Lumen.

V spoplatnenej XL zóne sa návštevníci festivalu môžu teši? na improviza?né zoskupenie 3T, ktoré  už netreba predstavova? a rovnako úspešnú talkshow ?EKY POINT, do ktorej si Marián ?ekovský pozýva svojich hostí. Sú?as?ou programu zdarma bude aj farár zo Žakoviec – Marián Kuffa, ktorý sa aktívne venuje ?u?om na okraji spolo?nosti. Neoddelite?nou sú?as?ou Festivalu Lumen sú aj workshopy a prednášky na rôzne témy. Novinkou tohto ro?níka je, že vstup na jednotlivé workshopy a prednášky nebude spoplatnený, takže budú prístupné pre všetkých návštevníkov.

24. ro?ník Festivalu Lumen sa uskuto?ní 3. a 4. Júna 2016 na Troji?nom námestí a ?alších miestach v Trnave. Organizátori priebežne zverej?ujú novinky a program na webstránke fln.sk alebo Facebook stránke Festival Lumen.

Tisková zpráva

www.fln.sk/2016

www.facebook.com/festival.lumen


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net