Maranatha Gospel Choir zve na vánoční vystoupení

6. prosince od 19-ti hodin vypukne v Londýsnké ulici ?.30 vskutku velkolepé koncertní p?edstavení se spoustou zajímavých host? a p?ekvapení.

Formou gospelové hudby v našem podání bychom moc rádi spole?n? s vámi p?ivítali ?as Vánoc a také oslavili prvních p?t let trvání našeho souboru.

Nejv?tším dárkem pro návšt?vníky koncertu a zárove? i celý souboru bude hlavní host CLAES WEGENER – velká dánská gospelová, p?vecká, skladatelská a dirigentská hv?zda. Náš soubor m?l tu ?est s Claesem spolupracovat b?hem letního soust?ed?ní a nacvi?it spole?n? s ním n?kolik nových písní, které ur?it? obohatí i koncertní playlist.

Budeme však také vzpomínat, a proto jsme pro vás p?ipravili i celou ?adu písní staršího data. Nebudou chyb?t tém?? žádné gospelové hity, které si oblíbili, jak naši poslucha?i, tak mi sami.

Výjime?ní budou i další hudební hosté. Spole?n? se souborem si zazpívá také Martin Svátek (Madfinger) a Martin R?ža (T.O.P. Dream Company). N?které písn? na svou kouzelnou trupku doprovodí trumpetista Petr Harmá?ek (T.O.P. Dream Company).

Lístky v p?edprodeji jsou k dispozici v Barevné kavárn? (Londýnská 30, Praha 2) za cenu 100,- (dosp?lí), 50,- (studenti a senio?i). Na míst? v den koncertu: 150,-/80,-. Vstupné bude sloužit na pokrytí nutných výdaj? spojených s realizaci koncertu.

email

Informace o MGC najdete na webu gospel.maranatha.cz

Tisková zpráva, Marek Jonczy


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net