Muzikál Abraham rozzáří Hradec

P?edstavení p?vodního ?eského muzikálu Abraham bude k vid?ní 17. prosince od 16 hodin v hlavním sále Univerzity Hradec Králové. Originální hudební zážitek v podání souboru ze západních ?ech si m?žete dop?át v rámci váno?ních oslav K?es?anského spole?enství Mozaika.

 „Velmi jsme si p?áli nabídnout v dob? adventu možnost na?erpat povzbuzení a inspiraci, protože takové by Vánoce m?ly být. Muzikál Abraham vypráví p?íb?h biblického velikána, který svou p?ezdívku muž víry vybojoval navzdory obrovským životním t?žkostem a osobním selháním,“ ?ekl o chystaném p?edstavení pastor Mozaiky Jakub Limr.

Muzikál Abraham je ur?en divák?m všech v?kových kategorií a nabízí tedy skv?lou p?íležitost pro p?íjemn? strávené sváte?ní rodinné odpoledne.

Vstupné na p?edstavení je zdarma.

Více informací najdete na webu www.mozaika.hk


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net