Na Lumenu zazářili No Name

Trojičné  námestie sa počas uplynulého víkendu naplnilo mladými z celého Slovenska. V Trnave sa konal 26. ročník gospelového Festivalu Lumen.

Približne sedem tisíc ?udí bolo v Trnave na Festivale Lumen. Dva dni plné hudby a bohatého programu za?ali svätou omšou doprevádzanou kapelou Pjur, omšu celebroval otec biskup Jozef Ha?ko. Program na hlavnom pódiu odštartoval koncert Slávky Tká?ovej, po nej zahral Mi?o Bodnár. Medzitým sa v Mestskej športovej hale už naplno konal ve?kolepý koncert SPIEVANKOVO, ktorý si vychutnali najmä rodiny s de?mi. Na festivale nechýbala ani slovenská pesni?kárka Sima Martausová: ,,Ja som si to ve?mi užila, pretože tento rok so mnou spievali aj diev?atá z diev?enského zboru Slovenského rozhlasu. Spolu sme zdie?ali rados? z hudby, bolo to pre m?a vzácne a pekné.“ Zo zahrani?ných interpretov sa v piatok predstavila kapela Good Weather Forecast z Nemecka. Vyvrcholením piatkového programu bola kapela No Name, ktorá naplnila celé námestie ?u?mi. Fanúšikovia legendárnej kapely si rozhodne prišli na svoje. Košická kapela No Name hrala v Trnave na Festivale Lumen po prvý raz.

Pozvanie na festival prijala aj Veronika Cifrová Ostriho?ová, ktorá po prvýkrát vystúpila v Trnave so svojou Talk show SIT DOWN stories,,Poviem to takým festivalovým žargónom – požehnanie, že sme sem prišli. Mali sme reho?nú sestru Mariettu ako hostku a pre m?a to bol ve?mi inšpiratívny rozhovor. Som v?a?ná, že som v Trnave a som v?a?ná festivalu, že nás zavolali,“vyjadrila svoje dojmy Veronika Cifrová Ostriho?ová. Po?as piatkovej noci sa v Mestskej športovej hale vytvoril priestor na modlitbu. Na Worship night vystúpila kapela Timothy a Heartbeat, ktorí svojím spevom a tancom spolu s ú?astníkmi vzdali Bohu chválu, za všetko ?o koná.

Po?as festivalu mali návštevníci možnos? zú?astni? sa na rôznych inšpiratívnych prednáškach ?i workshopoch. V Mestskej športovej hale sa prihovoril ú?astníkom festivalu k?az Marián Kuffa. Pre tane?ných nadšencov bol pripravený workshop tane?nej školy STREETBEATS CREW. Na otázky ako si vybra? vysokú školu, osta? na Slovensku alebo ís? do zahrani?ia, zodpovedali v zaujímavom workshope Kolégium Antona Neuwirtha a Domka – Združenie saleziánskej mládeže.

V sobotu sa na hlavnom pódiu predstavil Adam Bubík, rodák z ?eskej republiky. Zahrala aj kapela S Hudbou Vesmírnou, ktorej ?lenovia mali aj workshop o ich zaujímavom hudobníckom triu. Po nich sa predstavila kapela Draw The Parade z Holandska, ktorá roztancovala Troji?né námestie. Projekt Godzone predviedol taktiež ve?kolepú šou. Na záver festivalu odohrala koncert britská kapela LZ7, ktorá na Festivale Lumen vystúpila aj v roku 2013. Bodku za festivalom dala závere?ná polno?ná svätá omša, ktorú celebroval otec Jozef Pajerský.

Autor a foto: Tím Festivalu Lumen


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net