Ponuka Festivalu Lumen narastá

Po predchádzajúcich správach o koncertoch No name, Simy Martausovej a Diev?enského zboru Slovenského rozhlasu ?i skupiny S hudbou vesmírnou, ponúkli organizátori fanúšikom Festivalu Lumen kompletný program. Nechýbajú v ?om debata “Rýdzo slovenské s Tónom S“ ?i diskusie ako “Stretnú sa kres?an, moslim a žid…“, a dokonca Sit down stories – Talk show Veroniky Cifrovej Ostriho?ovej. Na svoje si prídu aj mladí, ktorí radi využijú širokú škálu duchovných ponúk.

„Tento rok sme náš duchovný program obohatili o známe osobnosti. Otváraciu sv. omšu bude slávi? pomocný biskup Mons. Jozef Ha?ko a závere?nú sv. omšu predseda Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy Jozef Pajerský. Ve?mi nám záleží, aby slávenie Eucharistie bolo vyvrcholením a najdôležitejším momentom celého festivalu. Prostredníctvom programu chceme mladým umožni? stretnutie s ich priate?mi a s Ježišom. Eucharistia je tým najlepším momentom na dosiahnutie tohto cie?a,“ približuje riadite? festivalu Ján Holub?ík SDB.

V?aka Worship night s Heartbeat a Timothy v Mestskej športovej hale sa v piatok ve?er naskytne gospelovým fanúšikom okrem hudby mladého worshipového zoskupenia najmä priestor na modlitbu. V kine hviezda ponúkajú organizátori na záver piatkového ve?era premietanie úspešnej novinky – filmu Apoštol Pavol. Pre rodiny s de?mi je taktiež pripravený program – SPIEVANKOVO. V sobotu sa už mladým v popolud?ajších hodinách prihovorí v priestoroch Mestskej športovej haly Marián Kuffa, ktorý od roku 1994 pôsobí ako rímskokatolícky k?az v Žakovciach. Do opráv miestnej fary zapojil ?udí z polepšovne, navrátilcov z väzenia, aj tých, ktorí si odpykávali tresty za naj?ažšie zlo?iny. Bude rozpráva? o svojich skúsenostiach s ?u?mi na okraji spolo?nosti. Priaznivcov humoru a improvizácie zas poteší vystúpenie tvorivého zoskupenia hercov Kapor na scéne v Kine Hviezda. Je to zárove? neopakovate?ná možnos? zabavi? sa s profesionálnymi zdravotnými klaunmi z OZ ?ervený Nos CLOWNDOCTORS.

V priestoroch Trnavskej univerzity majú majitelia lístkov do XL zóny možnos? po?u? a vidie? zoskupenie  S hudbou vesmírnou. Jeho ?lenovia ponúknu netradi?ný workshop a ke?že, ako spievajú „majú hudbu, ?o má dušu“, je sa na ?o teši?. Mariánsku sálu zas v sobotu dopoludnia naplní Tane?ná škola STREETBEATS CREW, kde vyu?ujú hip hop a breakdance. Na workshop  pozývajú všetky vekové kategórie zria?ovate?ka tane?nej školy Kristína Palanská a tréner Marcel Komár?anský. Popoludní dostane priestor moderné predstavenie biblického príbehu o Milosrdnom Samaritánovi v podaní komunity Cenacolo. Jej ?lenovia poukazujú na problémy mladých dnešnej doby, ktoré prehlbujú vlastnými svedectvami obrátenia cez modlitbu, prácu, pravdu a priate?stvo.

„Mladí by mali prís? najmä na Festival Lumen ako taký. XL zóna je tento rok výnimo?ne bohatá ?o sa týka vz?ahov, duchovného života aj zábavy. Nikdy sme nemali takú rozmanitos?, kvantitu a kvalitu na jednom mieste. Jedného favorita žia? nemám, pretože ich je aspo? pä? – Daniel Pastir?ák, Marián Kuffa, Kapor na scéne, workshop S hudbou vesmírnou… Je toho ve?mi ve?a,“ uzatvára za organizátorov Ján Kalo?aj. Program tohtoro?ného Festivalu Lumen potvrdzuje, že mladí už v prípravných fázach realizujú a potvrdzujú tohtoro?né odvážne heslo BE BRAVE. Lístky do XL zóny, kompletný program a viac informácií o ú?inkujúcich i samotnom festivale nájdete na stránke festivallumen.sk/


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net