Skupina Šeptem zahraje v Brně

Pokud máte rádi nejen folkovou muziku, tak pro vás máme výborný hudební tip. 25. února se v modlitebn? CASD v Brn? (  Olomoucká 43) uskute?ní koncert hudební skupiny Šeptem, která vznikla v B?eclavi v roce 2006 a ve své hudb? (folk, blues, jazz) vyjad?uje víru v Boha.  Koncert za?íná v 18 hodin a je zdarma.

septaci-koncert

Šeptem – ?lenové:
Helena VLADÁROVÁ, Magda POLÁKOVÁ, Romana MACKOV?ÍNOVÁ, Markéta SKLÁ?OVÁ, Lucie DYMÁ?KOVÁ,  Michal DORICA, Radek PAVLIS, Jaroslav HOLÁSEK, Vojta POLÁK, Marek VLADÁR, Tomáš DYMÁ?EK, Robert BOB Moch?ák

Více informací o skupin? Šeptem získáte na jejím webu.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net