Soutěž o 2 x 1lístek na festival VOX

Letošní ro?ní multižánrového festivalu VOX se uskute?ní 23. listopadu v pražských Dejvicích. Po?adatelé jako vždy sestavili kvalitní line-up, který p?edstaví n?mecké Good Weather Forecast, pardubického rapera Kalwiche, netradi?ní worship band Donebevolající, legendu duchovního folku Oboroh, ú?astníka sout?že ?esko-Slovenská SuperStar Noaha Ellenwooda nebo vít?ze lo?ské sout?že „Nová tvá?“ nad?jné punk-rockery My Revolution. Krom? zavedených hudebních jmen dostane na festivalu prostor i vít?z sout?že „Nová tvá?„.

2x 1 lístky na akci VOX 013  získá ten/ta z vás, kdo odpoví na otázku ( a bude vylosován):

Kolikátý ro?ník festivalu se letos uskute?ní?

Správné odpov?di zasílejte do ned?le 17. listopadu na email zalud@awr.cz. Výherce kontaktujeme emailem!

Web festivalu VOX

Facebook festivalu VOX


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net