Velikonoční koncert – Maranatha gospel choir

Jedno z neaktivn?jších k?estanských hudební uskupení po?ádá po roce op?t velikono?ní koncert, který prob?hne 6. dubna v jejich domovské scén? v Praze na Vinohradech (Londýnská 30, Modlitebna CASD). Vystoupení startuje se v 19 hodin a vstupné je dobrovolné.

Maranatha Gospel Choir je p?vecké uskupení  zpívající zejména sou?asný gospel. Jejich cílem je p?edstavit k?es?anství a ší?it evangelium. Soubor, který vznikl v roce 2005 a v sou?asnosti jej tvo?í tém?? 50 ?len?, koncertuje po celé ?R, ale i v zahrani?í. Repertoár souboru tvo?í p?evzaté písn?, zejména od um?lc? jako je Kirk Franklin (USA), Hans Christian Jochimsen (Dánsko) a další.

O Maranatha gospel choiru se více dozvíte ZDE.

velikonoce


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net