xxxonlinefree.com

Vitamínová bomba – konference o chvalách

V termínu 29. 4. – 1. 5. 2017 se bude v Kolín? konat Vitamínová bomba, konference o chvalách. Jedná se o t?i dny plné p?edávání praktických dovedností (nástrojové, p?vecké a tane?ní seminá?e) a zkušeností.

Hlavním hostem letošního ro?níku je David Hadden, autor moderních chvalozp?v? (nap?. Jesus, Fill the Atmosphere nebo How Lovely is your Dwelling Place) a vedoucí a mentor mnohých služebník? ve chválách po celém sv?t?. Do ?eské republiky p?ijede již po n?kolikáté a vždycky p?iveze povzbuzení a ?erstvý a nezaujatý vhled do naší situace.
Svou roli „chváli?e“ David Hadden definuje následovn?: „Být Božím milovníkem a dovolovat mu milovat m?, d?lat, co d?lá, a ?íkat, co ?íká. Myslím, že to je podstata chvály. Ne?íkat, co ne?íká, a ned?lat, co neud?lal, ale ?íkat, co ?íká, a d?lat, co d?lá.“

Krom? kytarového a klávesového seminá?e je na programu seminá? o tanci s prapory, o roli Ducha svatého p?i vedení chval, zp?vy z Taizé a mnoho dalších. Po celou dobu bude také k dispozici lektorka pro individuální p?vecké konzultace, práv? tak jako pastora?ní a modlitební služba.

Více informací a p?ihlášky najdete na www.kmspraha.cz/akce-aktivity/vitaminova-bomba

Zdroj: www.krestandnes.cz

 

 


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net