Archiv

Internetové AWrádio vzniklo v kv?tnu roku 2004 a od té doby odvysílalo nespo?et minut moderní duchovní hudby, ale také více než 600 hodin vlastní tvorby. I díky t?mto faktor?m má „awéerko“ p?es 70 tisíc vracejících se ?tená?? webových stránek a více než 21 tisíc pravidelných poslucha??.

V internetovém vysílání jste mohli slyšet kulturní zpravodajství, hudební po?ady, rozhovory se známými osobnostmi, biblické výklady nebo p?íb?hy pro d?ti. ?ást po?ad? nyní nabízíme v archivu, do kterého budeme po?ady postupn? p?idávat.

Ty nejúsp?šn?jší po?ady z vysílání AWrádia m?žete zakoupit na CD v internetovém obchod? AWRstudia.

Krom? klasického archivu nabízíme také službu podscast, což je elektronický archiv pro za?ízení systému Apple. V sou?asné dob? tento archiv obsahuje 255 po?ad?.


 • Archiv Podcast Dědeček Zlaté ruky Cheri - zázrak z ulice
 • Parabola
 • Křesťanské hudební novinky HopeTV.cz

  Archiv AWRádia
  Vysílání hopetv.cz

  Vyzkoušej také naši TV! HopeTV.cz

   
  adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net