Cheri – zázrak z ulice

Sed?la v luxusní restauraci. Na stole p?ed ní leželo 86 tisíc dolar? a 2,8 kg ?istého kokainu. Byla p?esv?d?ená ,že pro ní p?ece jen za?ínají lepší ?asy. Kone?n? ji bude mít n?kdo rád. Tento úžasný muž jí pom?že za?ít nový život. Už nebude muset nazývat svým domovem ošunt?lé byty narkoman? , stará auta a erotické no?ní bary. Za posledních deset let jich bylo víc než dost. Už tisíckrát zjistila ,že láska je jen slovo ,které muži používají ,aby od takových ,jako je ona dostali co cht?jí. M?že to být ješt? n?kdy jiné? Už za n?kolik hodin jí ten „úžasný muž“ se zbraní v ruce vyhrožoval zabitím , pokud nenajde jeho peníze. Cheri se citila osam?lá a velmi toužila po tom ,aby jí m?l n?kdo opravdu rád. Pot?ebovala být milována. Cht?la okusit skute?nou ,nepodmín?nou lásku. Jak jí však najít?

Autobiografický p?íb?h mladi?ké dívky Cheri, která vyr?stá sama na ulici, bez milující rodiny, vydaná napospas motorká?ským gang?m a drogám. Teprve setkání s Bohem ji umožní vymanit se z uzav?eného kruhu násilí a zneužívání.

P?evypráv?la: Šárka Vá?ová, Hudba: Petr H?ib, Režie a st?ih: Jan Chla?, Vyrobilo: AWRstudio, 2004

Celý p?íb?h Cheri si m?žete objednat ZDE.

Cheri – Prolog

Cheri – 1. díl

Cheri – 2. díl

Cheri – 3. díl

Cheri – 4. díl

Cheri – 5. díl

Cheri – 6. díl

Cheri – 7. díl

Cheri – 8. díl

Cheri – 9. díl

Cheri – 10. díl


 • Archiv Podcast Dědeček Zlaté ruky Cheri - zázrak z ulice
 • Parabola
 • Křesťanské hudební novinky HopeTV.cz

  Archiv AWRádia
  Vysílání hopetv.cz

  Vyzkoušej také naši TV! HopeTV.cz

   
  adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net