Parabola

V ?ervnu 2013 AWrádio p?edstavilo nový po?ad internetového pastora Jindry ?ernohorského nazvaný Parabola. Název parabola pochází z ?eckého slova „parabolé“, což znamená podobenství. A práv? novozákonním podobenstvím se po?ad v?nuje. Cílem po?adu je vytvo?it prostor pro ty, kte?í cht?jí debatovat nad duchovními tématy. Podn?ty ?i otázky ohledn? po?adu m?žete zasílat na email  cernohorsky@awr.cz .

Parabola 01 – Podobenství o dvou stavitelích

Parabola 02 – Podobenství o pokladu v poli

Parabola 03 – Podobenství o ztracené ovci

Parabola 04 – Podobenství o ztracené minci

Parabola 05 – Podobenství o rozséva?i

Parabola 06 – Podobenství o perle

Parabola 07 – Podobenství o ztraceném synu

Parabola 08 – Podobenství o rybá?ské síti

Parabola 09 – Podobenství o farizeovi a celníkovi

Parabola 10 – Podobenství o h?ivnách

Parabola 11 – Podobenství o deseti druži?kách

Parabola 12 – Podobenství o plevelu mezi pšenicí

Parabola 13 – Podobenství o hostin?

Parabola 14 – Podobenství o svatebních šatech

Parabola 15 – Podobenství o d?lnících na vinici

Parabola 16 – Proste, abyste m?li co dávat

Parabola 17 – Podobenství o ho??i?ném zrnu

Parabola 18 – Podobenství o kvasu

Parabola 19 – Podobenství o dvou synech

Parabola 20 – Podobenství o neplodném fíkovníku

Parabola 21 – Podobenství o stéblu a klasu

Parabola 22 – Podobenství o zlých vina?ích

Parabola 23 – Podobenství o nemilosrdném služebníku

Parabola 24 – Podobenství o nepoctivém správci

Parabola 25 – Podobenství o soudci a vdov?

Parabola 26 – Podobenství o bohá?ovi a lazarovi


 • Archiv Podcast Dědeček Zlaté ruky Cheri - zázrak z ulice
 • Parabola
 • Křesťanské hudební novinky HopeTV.cz

  Archiv AWRádia
  Vysílání hopetv.cz

  Vyzkoušej také naši TV! HopeTV.cz

   
  adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net