Podcast

Nyní máte jedine?nou šanci zásobovat sv?j osobní p?ehráva? tím nejlepším co bylo na AWrádiu odvysíláno za celou dobu existence rádia. K dnešnímu dni totiž spouštíme elektronický archiv pro iPody a iTunes, který budeme pravideln? inovovat o to nejnov?jší z „éteru“ našeho rádia. V sou?asné dob? obsahuje naše databáze 255 po?ad?, které si m?žete libovoln? stáhnout. Jmenovit? to jsou po?ady: D?de?ek, Portréty, B?h je, co s tím?, Minutky, atd.

Kde stáhnout iTunes?
– iTunes se dá voln? stáhnout na této ZDE.

Jak stáhnout po?ady AWrádia do svého iPodu?
– ve svém iTunes nejprve klikn?te na Advanced, potom na  Subscribe to Podcast… a do této tabulky vložte link po?adu o který máte zájem.

Jaké linky mají jednotlivé po?ady?

Krátké a povzbudivé zamyšlení Honzy Bárty:
http://www.awr.cz/podcast/channel/awr_minutky_barta.xml

Zamyšlení Hanky Bártové:
http://www.awr.cz/podcast/channel/awr_minutky_bartova.xml

Lenka Kohútová se ve svém po?adu snaží najít odpov?di na r?zné k?es?anské otázky:

http://www.awr.cz/podcast/channel/awr_buh_je_co_s_tim.xml

Radionovela D?de?ek  p?ináší nahlédnutí do rodiny Mašk? z pražského paneláku a ?eší otázky se nejen víry:
http://www.awr.cz/podcast/channel/awr_dedecek.xml

Rozhovory se znamými nebo zajímavými osobnostmi vám p?inesou Alena Nowaková, Bed?ich Jetelina a Martin Žalud:
http://www.awr.cz/podcast/channel/awr_portrety.xml

Krátká zamyšlení z pera Radka Veselého:
http://www.awr.cz/podcast/channel/awr_minutky_vesely.xml

Rozhvory Vítka Vursta a Pepy Nadrchala:
http://www.awr.cz/podcast/channel/awr_minutky_vurst_nadrchal.xml

Zamyšlení Lenky Vurstové:
http://www.awr.cz/podcast/channel/awr_minutky_vurstova.xml

Zamyšlení Bed?icha Jeteliny na r?zná témata vychazející z bible:
http://www.awr.cz/podcast/channel/awr_pozehnanou_sobotu.xml

Martin Žalud zpovídá zástupce ?eské k?es?anské hudební scény:
http://www.awr.cz/podcast/channel/awr_bare.xml

Radiobiblické hodiny ve kterých probírají M. Žalud, D. Srch, B. Jetelina a J. Matoušek biblická témata:
http://www.awr.cz/podcast/channel/awr_dvojblok.xml


Co je Podcast?

AWrádio jde s dobou a p?ichází s internetovým archivem vysílání pro ty, kte?í používají iPod, tedy s  Podcastem. V?tšina z ?tená??, jak vyplývá i z naší nedávné ankety, neví co podcast je,  a proto se p?íjm?te návod jak Podcast používat, pár rad ohledn? pot?ebného softwaru a také o historii tohoto fenoménu.

Technologie podcast je založená na RSS exportech, které obsahují popis audionahrávky a odkaz na místo, kde je MP3 soubor uložen. Laicky ?e?eno, speciáln? zformátovaný soubor nám nabízí pravideln? aktualizovanou nabídku audiosoubor? (v?tšinou „empétrojek“), které jsou na p?íslušné stránce k dispozici.

Samoz?ejm? je pot?eba mít nainstalovaný software, který podcast za nás rozluští a zajistí stažení souboru a pravidelnou aktualizaci seznamu. Program?, které toto všechno umí, je celá ?ada a jist? je p?íjemná informace, že velká v?tšina z nich je nabízena zdarma ke stažení.

Slovo Podcasting vzniklo spojením názvu p?ehráva?e iPod firmy Apple a anglickým slovem broadcasting, vysílání. Tento název se vžil i p?esto, že je zavád?jící, protože k využívání podcastingu není iPod pot?eba, ani se nejedná o vysílání v tradi?ním slova smyslu. ?eština pak p?ejala tento anglický název beze zm?ny.


 • Archiv Podcast Dědeček Zlaté ruky Cheri - zázrak z ulice
 • Parabola
 • Křesťanské hudební novinky HopeTV.cz

  Archiv AWRádia
  Vysílání hopetv.cz

  Vyzkoušej také naši TV! HopeTV.cz

   
  adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net