Zlaté ruky

Ben Carson pocházel z chudé ?ernošské ?tvrti, jeho životní cesta nebyla jednoduchá – ve škole pat?il mezi nejhorší žáky a to jej p?edur?ovalo k životu bez jasné budoucnosti. Vše se zm?nilo a dnes pat?í mezi cen?né sv?tové odborníky. Jeho p?íb?h tak ukazuje, že ikdyž k nám život nebyl t?eba naklon?n, nemusíme skládat nad?ji a existuje cesta k lepší budoucnosti. Kniha je vhodná nejen pro dosp?lé, ale i pro mládež – která mnohdy prožívá stejné problémy a starosti, jako mladý Ben Carson. I mladí lidé tak mohou mít d?kaz, a p?edevším konkrétní rady a zp?soby, jak být jednou p?ínosem svému okolí a prožívat š?astný a spokojený život.

Životní p?íb?h Bena Carsona ukazuje na to, že jakýkoliv ?lov?k, ikdyž se nachází v nezávid?níhodné životní situaci a nesnadných životních podmínkách, se m?že svou pílí a s Boží pomocí dostat na vysokou životní úrove?, m?že být špi?kou ve svém oboru a p?edevším pomáhat svému okolí. Životopisné Casronovo vypráv?ní vstupuje do sv?ta tiše, avšak d?stojn? a v klidném toku vypráv?ní poskytuje i prostor k zamyšlení ?i inspiraci.

Všech 25 díl? si m?žete objednat ZDE.

1. díl – „Sbohem, ot?e!“

2. díl – Sama a odvážná

3. díl – V osmi letech

4. díl – Nad?j 1.

5. díl – Nad?j 2.

6. díl – Velký problém malého chlapce

7. díl – Zu?ivec

8. díl – Úsp?šný student

9. díl – Kam do školy?

10. díl – Zm?na pravidel


 • Archiv Podcast Dědeček Zlaté ruky Cheri - zázrak z ulice
 • Parabola
 • Křesťanské hudební novinky HopeTV.cz

  Archiv AWRádia
  Vysílání hopetv.cz

  Vyzkoušej také naši TV! HopeTV.cz

   
  adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net