Kapela Hillsong Worship získala cenu Grammy

Worshipová kapela Hillsong získala v New Yorku svou první cenu Grammy za píse? What A Beautiful Name.

Skupina, která vznikla v megasboru v Sydney, sklízí na celém sv?t? obrovský úsp?ch pro svou k?es?anskou hudbu. Australská kapela získala cenu za nejlepší k?es?anský hudební výkon v kategorii písní.

„Je to absolutn? neuv??itelná ?est,“ ?ekla zp?va?ka a spoluautorka písn? Brooke Ligertwoodová, která v ned?li p?ijala cenu spolu s Benem Fieldingem na pódiu v Madison Square Garden v New Yorku. „Je to obrovské privilegium. Chceme pod?kovat našemu celému nahrávacímu týmu, našemu sboru, našim pastor?m Brianovi a Bobby Houston a našemu celému neuv??itelnému týmu,“ uvedla.

Ben Fielding prohlásil na slavnostním ceremoniálu: „Bez ohledu na to, jak daleko nebo blízko k Bohu máš, bez ohledu na to, jak velká je vzdálenost, jeho láska je v?tší, jeho jméno je siln?jší, nádhern?jší a krásn?jší než jakékoliv jiné.“

Od roku 1992 vydala Hillsong Worship 24 alb s více než 275 skladbami. Podle odhad? jejich písn? zpívá p?ibližn? 50 milion? lidí v 60 jazycích.

Cena Grammy je každoro?ní ocen?ní ud?lované Národní akademií hudebního um?ní a v?d ve Spojených státech za výjime?né úsp?chy v hudebním pr?myslu. Ocen?ní je ud?lováno od roku 1958, v sou?asnosti ve sto deseti kategoriích nap?í? hudebními žánry. Pat?í mezi nejvýznamn?jší hudební ocen?ní na sv?t? a je považováno za hudební ekvivalent Oscar?.

Zdroj: www.krestandnes.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net