Web www.adventiste.cz

Není žádným tajemstvím, že provozovatelem AWrádia je Církev adventist? sedmého dne, jejíž oficiální web je na adrese www.casd.cz. Vedení církve adventist? sedmého dne nyní p?ipravilo zcela nový web www.adventiste.cz, jehož cílem je p?edstavit církev lidem, kte?í nemají o duchovních spole?enstvích žádné pov?domí.

Web se p?edstavuje adventisty jako b?žné lidi, kte?í jsou zapojeni ve spole?nosti stejn? jak kdokoliv jiný. Jediným rozdílem z?stává jejich víra v Boha, která je na nových stránkách definována apoštolským vyznáním. Modern? zpracovaný portál nabízí velké množství internetových odkaz? na organizace, které jsou provozovány p?ímo církví nebo ty, které církev podporuje. Cílem webu je p?edstavit adventisty jako ty, kterým není lhostejný osud sou?asného ?lov?ka.

Více informací o provozovateli AWrádia naleznete na www.adventiste.cz.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net