10 otázek pro …

V redakci AWrádia jsme se rozhodli vyzpovídat n?které známé i mén? známé k?es?anské kapely a interprety na ?eské i slovenské hudební scén?. Jako formu rozhovoru jsme zvolili tentokrát textový rozhovor, který položí každému interpretovi ?i skupin? 10 stejných otázek.  A jakých?

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

O ?em jsou vaše texty?

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?


Rozhovory pod názvem „10 otázek pro…“ budeme pravideln? zve?ej?ovat každé pond?lí od 3. ledna 2011. V plánu máme vyzpovídat nap?íklad tyto interprety – Angles, Bezefšeho, DeepInside, Geshem, Gospel Limited, Grace, Nad ?arou, Michael, Prorock, Run Away My Son, Oboroh, ON!, Šeptem, Studená sprcha, U?edníci, Wessani, Eva Henychová, Gina, Jana Pe?tová, Andy and P.R.C., Boží šramot, Donebevolající, Gesto, Kéfas, Lama?ské chvály, noXcus, Peter Milenky Band, S2Gband, Timothy, Tretí de? a další.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net