10 otázek pro Andy & P.R.C.

Název kapely Andy & P.R.C. v sobe skrývá k?estní jména žilinských hudebník?: Andreje (Andy) Vavreka, Pala Sliviaka, Roba Demka a Martina Cingela. Skupina funguje v tomto složení od roku 2005 a na na svém kont? mají nap?íklad CD Too many notes. Skupina Andy & P.R.C. charakterizuje sama sebe jako uskupení hrající god rock a jak tvrdí, tak jejich hudba odráží to co zažívají s Bohem.

image08

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Motivácia bola ve?mi prostá. Takmer každý chalan, ktorý chytí gitaru prvýkrát do ruky, má túžbu hra? v nejakej kapele. A my sme tie svoje gitary a ostatné hudobné nástroje držali v rukách dos? dlho.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Každého muzikanta po?as vystúpenia poteší aplaudujúci dav fanúšikov, ale o ten klasický „svetský“ úspech by v kres?anskej kapele nemalo sí?.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Dos? podstatné sú texty, ktoré vychádzajú bu? priamo z Písma alebo sa opierajú o pravé kres?anské hodnoty. K textom musí pasova? primeraný hudobný štýl. Dôležité je aj osobné prežívanie viery, aby sme neboli kres?ania len navonok – v kostole, na pódiu, ale aj v bežnom živote.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Na po?iatku je vždy nejaký nápad. ?i už hudobný, alebo nejaká myšlienka, ktorú ?alej rozvinieme do textu. Niekedy príde autor na skúšku s hotovým nápadom, inokedy to príde „samo“ priamo na skúške pri spolo?nom „jammovaní.“

O ?em jsou vaše texty?

Jednoducho povedané, naše texty sú o živote. Sú aj o láske, sklamaniach, o našich názoroch,  postojoch a presved?eniach, ktoré majú pevný základ v našej viere.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Samozrejme, je to jeden z prostriedkov evanielizácie. Medzi mladými ve?mi ob?úbený.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Ako všade, aj medzi kres?anskými kapelami je ve?a dobrých muzikantov, interpretov. Mám pocit, že ve?a hudobných skupín hrá rovnako. Je to spôsobené tým, že muzikanti hrajú vo viacerých kapelách a tak dochádza k ich „vykrádaniu.“ Máme rados?, že sme v?aka muzike mohli navštívi? ve?a krásnych miest. Spoznali sme kopu ?udí a skamarátili sme sa so skvelými orchestrami.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Sme niekde „na hrane“. Hrávame na gospelových festivaloch aj na profánnych akciách.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Radi by sme pokra?ovali v projekte Friends On Tour, ktorý sme rozbehli v roku 2007 spolu so Zlínskou kapelou MRRK. Friends On Tour organizujeme raz za pol roka po?as jedného víkendu, kde vystupujeme na dvoch miestach s ?alšími kapelami, ktoré sa takisto hlásia ku gospelu. Zmyslom Tour, okrem samotného koncertovania, je vytváranie „muzikantského spolo?enstva“. Nejde o koncerty chvál, ide však o Boha, o blížnych a o vytváranie nových a trvalých priate?stiev.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Na našej webovej stránke www.andy-prc.wz.cz, zopár videí z koncertov máme aj na www.youtube.com.

Za skupinu Andy & P.R.C. odpovídal Andy Vavrek.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net