10 otázek pro An(dz)elino

Slovenská skupina An(dž)elíno p?sobí od roku 2005 a sv?j název získala podle papeže Jana XXIII., který se jmenoval Angelo. Sedmi?lená formace vyznávající pop-rockový zvuk funguje ve složení:  Gabo Bur?iar – zp?v,  elektrická a akustická kytara, Erika Mikulová– bonga, Juraj Hnidka – basa, Danka Ohlasová– zp?v, perkuse, Gabriel Bur?iar st. – elektrická kytara, Jan?i Žák – bicí,  Michal Majerech – klávesy. An(dž)elíno práv? nahrávají svoje debutové CD.

29

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Spo?iatku to bola prevažne túžba Juraja a Gabriela spolo?ne si zahra?, odreagova? sa. Po prvotných brnkaniach na gitare a hraní na klávesoch, sa kapela postupne rozrástla nielen po?tom ?lenov, ale aj jej smerovanie nabralo hlbšie duchovné posolstvo.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Ke?  si Duch Svätý skrze texty a hudbu oslovuje srdcia veriacich, ale aj všetkých. ktorí Boha iba h?adajú alebo sa o vieru nezaujímajú. Myslím, že každý gospelový interprét je rád, že môže by? nástrojom v rukách Božích  a  aj takýmto spôsobom vyjadri? v?aku za všetku lásku a požehnanie.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Hlavne texty, ale aj osobné prežívanie živej viery každého ?lena kapely.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Texty pochádzajú z dielne Gabovcov, predovšetkým Gaba ml. Niektoré z nich ešte len ?akajú na tú správnu dobu a hudobné spracovanie, pri iných je to zase presne naopak. Na skúške zaznie nejaká dobrá melódia ?i grif a už treba „len“ nájs? tie správne slová. Naj?astejšie však Gabo príde už s viac-menej hotovým textom a základnou melódiu, my ostatní ho potom spolo?ne dotvárame.

O ?em jsou vaše texty?

Snažíme sa, aby naše texty hovorili o našom vz?ahu s Bohom, o každodenných problémoch, zlyhaniach,  ale najmä o nádeji a radosti z Božej priazne, o v?ake za všetku lásku, ktorú  dokážeme prija? z Božích rúk, o našich túžbach, nádeji a dôvere v nášho Pána Ježiša Krista.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Ur?ite a silným spôsobom. Bohu ni? nie je nemožné a veríme, že toto je forma blízka najmä mladým ?udom, ale i všeobecne. Hudba nás obklopuje cely život, dokáže v nás vzbudi? silné emócie, ak je chyt?avá melódia podporená silným textom, ur?ite dokáže otvára? ?udské srdcia a vzbudzova? záujem o bližšie spoznávanie Boha.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Vcelku pozitívne, všade je neustály vývoj a aj tu cíti? posun dopredu, ale najmä zmenu vnímania gospelovej hudby ako takej (najmä pestros? rôznych štýlov).

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Najmä pre veriace publikum, ale sú aj texty ktoré nevravia priamo o Ježišovi. Záleží na uhle poh?adu, každý si môže nájs?  nie?o, ?o ho osloví, najmä ke? po?úva bez predsudkov.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Každý de? je pre nás výzvou ži? svoje životy radostne vo viere a nádeji, že Pán si nás vedie a žehná nám v našej službe.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Práve prebieha dokon?ovanie nášho debutového albumu. S jeho vydaním bude aktualizovaná aj naša webova stranka, kde nájdete aktuálne novinky a komentáre. www.andzelino.sk.

Za skupinu An(dz)elino odpovídala Erika Mikuová.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net