10 otázek pro Christallinus

Další rozhovor z cyklu „10 otázek pro…“ jsem tentokrát po?ídili se slovenským uskupením hrající rockové chvály Christallinus. Formace vydala za svou existenci 2 CD (1,618… – 2007, Výkrik – 2010) a hraje ve složeí: Eva „Flower“ – spev, gitara, Eva „E..“ – klávesy, spev, Ani?ka – basgitara, spev, Ma?a „Máci“ – el. gitara, Radko „Lemon“ – el. gitara , Ma?o „Pady“ – bicie.

chprom

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Eva H.: V sedemnástich som prvýkrát zažila, že Boh sa ma dotkol. Vz?ah s Ním, Jeho láska úplne zmenili môj život. Hudbu som mala rada odmali?ka, chcela som sa cez ?u podeli? s ?u?mi o to, ?o mi Boh dával. A ke?že doteraz neprestal, kapela stále funguje J.

Ani?ka: Na za?iatku to bolo o tom, že som chcela hra? v kapele J. Ale relatívne rýchlo som pochopila, že je to o nie?om inom.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Ma?a: Ke? sa dozvieme, že cez naše piesne sa ?udia mohli dosta? bližšie k Bohu.

Eva H.: Ke? dokáže stále h?ada? a plni? Božiu vô?u, ke? môže pred ?u?mi aj pred Bohom stá? v pravde.

Ani?ka: Ke? kapela dosiahne slávu aj vo svetovom meradle a napriek tomu ostane verná svojmu poslaniu a Bohu.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Ma?a: texty, vyjadrovanie, život ?lenov?

Eva H.: Ur?ite zohráva úlohu aj motivácia, na základe ktorej kapela funguje. No a samozrejme to, jako život jej ?lenov vyzerá v súkromí, nielen na pódiu.

Ani?ka: Pre kres?anskú kapelu nie je kres?anstvo len náboženstvom ale životným štýlom.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Eva H.: ?o sa týka vzniku piesní, je to naozaj rôzne, nemám nejakú osved?enú šablónu, ktorá by vždy zafungovala. Ale akonáhle je piese? hotová, zvä?ša ju najprv zahrám len niekomu, nech povie svoj názor, ak je dobrá, potom ju zahrám celej kapele a následne sa snažíme obliec? ju do vhodných aranžov. Tu nastupuje najmä hlavný aranžér – náš bubeník Ma?o, ale samozrejme každý z nás má s nápadmi aj možnos? ich prezentova? J.

Ma?o: Ke? po?ujem novú piese? zahranú len s akustickou gitarou, v hlave za?nem po?u? k tomu naj?astejšie bicie s basovou linkou, prípadne gitarový rif. Postupne pridávame nástroje a spolo?ne dotvárame celkovú podobu piesne až kým s ?ou nie sme spokojní J.

O ?em jsou vaše texty?

Eva H.: Asi sa dá hovori? o dvoch skupinách textov. Prvá skupina zah??a texty nasmerované na posluchá?a, snažím sa nimi nie?o mu poveda? do života, nejakú pravdu, ktorú cítim, že je potrebné hovori? priamo a nahlas. No a v druhej skupine sú texty, ktoré sú mojou osobnou výpove?ou o vz?ahu s Bohom, o tom, ?o prežívam.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Ma?a: Samozrejme.

Eva H.: Myslím, že hudba je jedným z najsilnejších prostriedkov evanjelizácie, lebo spája dve zložky – hudbu, ktorá má oslavova? Boha,  a silné posolstvo obsiahnuté v textoch. Hudba vie ís? pod kožu a láma? ?ady.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Ma?o:  Pod?a m?a niektoré slovenské a ?eské kres?anské kapely dosahujú úrove? porovnate?nú  so svetskou scénou, napr. Timothy, Azusa Street, z ?R ma oslovil Ion at an (one man project) štýlom, ktorým interpretuje svoje skladby pripominajúcim sú?asný americký posthardcore.

Ani?ka: Ja by som k tým kapelám doplnila ešte eSPé a Run(a)way my son.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Ma?o: Aj aj.

Eva H: Naším zameraním je v prvom rade evanjelizácia, chceme oslovi? skôr h?adajúcich, než veriacich. Samozrejme sa tešíme, ke? môžeme našou hudbou povzbudi? aj veriacich, ve? to je tiež potrebné. No ale ak tým máte na mysli, ?i chceme prerazi? aj na svetskej scéne, tak to nie je náš zámer. Ak by k nie?omu takému prišlo, ok, ale nie je to naša priorita. J

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Eva H. : Práve sme vydali nové CD, takže výzvou je, aby sa dostalo všade, kam má J. Okrem toho naša kapela spolupracuje v celoslovenskom evanjeliza?nom projekte Godzone (www.godzone.sk), ktorý je pozývaný aj za hranice našej republiky. Ide o projekt naozaj ve?kých rozmerov, je potrebné ís? stále vyššie aj kvalitou, aj nápadmi, no rovnako je potrebné ís? stále hlbšie vo vz?ahu s Bohom, bez ?oho by sme v projekte jednoducho neobstáli.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Eva H. : ?ekujte stránku www.christallinus.com a tiež nás nájdete na Facebooku.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net