10 otázek pro Kefas

Pop-rocková hudební skupina Kefas vznikla na p?elomu let 1994-1995 a b?hem svého mnohaletého na k?es?anské schudební scén? se vypracovala mezi ty nejoblíben?jší. Tato 5-ti ?lenná parti?ka vydala 4 alba (Poklady – 1999, Pä? písmen – 2004, V tej noci – 2008, Láskoku Skúšaní – 2010)  a v sou?asné dob? funguje ve složení: ?uboš Kútnik – zp?v, kytara, Miroslav Kurtulík – klávesy, zp?v, Vladimír Klimek – zp?v, kytara, Martin Šafek – baskytara, Jozef „Dodo“ Foltin – zp?v, bicí.  Kefas shrnují svoji veškerou hudební snahu do biblického verše z Žalmu 126,3 – „Ve?ké veci urobil s nami Pán a máme z toho rados?…“.

img_5333

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Ke?že som pôsobil v kres?anskom mládežníckom spevokole Juventus a mal som napísané viaceré skladby, ktoré sa nehodili do repertoáru spevokolu, za?al som s doprovodnou skupinou spevokolu cvi?i?  svoje nové skladby. Akosi sa nám to zapá?ilo, tak sme sa osamostatnili a pokra?ovali sme v tvorbe pod názvom Kéfas.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

Ke? naše snaženie pozitívne hodnotí a príjíma aj nekres?anské publikum.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

Ich postoj k životu a k veciam okolo nich. Nie sú to len texty skladieb, ale aj každodenné nap??anie evanjelija v praxi.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

Do skupiny nosíme skladby Ja(?uboš) a Vlado. Tie potom spolo?ne aranžujeme. Každý ?len sa snaží prispie? do skladby vlastným dielom.

O ?em jsou vaše texty?

O živote okolo nás.  Je to o láske, sklamaní o bežných radostiach a starostiach ?loveka. Nechceme zahmlieva?, že sme kres?ania, ani sa za to nehanbíme, len to chceme vyjadri? iným spôsobom. Nemusíme vo svojich textoch  hovori? o Bohu priamo, ponúkame priestor na rozmýš?anie.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Sme o tom presved?ení a všetko naše úsilie smerujeme k tomuto cie?u.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Je vidie? ve?ký posun kres?anskej scény smerom dopredu.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

Nerozde?ujeme svoje publikum na veriace a neveriace. Snažíme sa našou hudbou oslovi? všetkých bez rozdielu.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Nako?ko sme v roku 2010 vydali náš v poradí štvrtý album-Láskou skúšaní, budeme sa ho snaži? propagova? na koncertných pódiách na Slovensku a aj v ?echách.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

Žijeme v modernej dobe ke? treba s rozumom využíva? všetko, ?o sa nám ponúka. Tým myslím aj sociálne siete, ktoré sú ve?mi populárne. Konkrétne na Facebooku máme vytvorenú vlastnú stránku, kde sa s fanúšikmi delíme o naše dojmy, pocity a myšlienky. Komunikujeme s nimi a samozrejme prinášame aktuálne informácie o koncertoch, fotky, videá a mnoho užito?ných vecí. Jednoducho Facebook je fenomén v oblasti sociálnych sietí sú?asnosti a snažíme sa ho využi? aj my. Okrem toho máme stále aj oficiálnu stránku www.kefas-online.com.

Za skupinu Kefas odpovídal ?uboš Kútnik. 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net