10 otázek pro Prázdný kríž

Cyklus „10 otázek pro“, který se v?nuje rozhovor?m s k?es?anskými hudebními skupinami, se tentokrát zam??í na slovenskou poprockovou formaci Prázdný kríž. Historie skupiny je bohatá a sahá až do roku 1994. Sou?asnými ?leny skupiny jsou: Kvetka Borošová – zp?v, Evka Jen?ová – klavír, Stanko Hajník – basa,  Martin Kmec – bicí, Vlado Ore?ný – el. kytara, Martin Berta – perkuse, Matúš Boroš – zp?v, kytara. V roce 2007 skupina vydala CD „Viem, že sa nestratím…“ a v plánu je i nová nahrávka.

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??
Kapelu sme založili my dvaja s Marekom (bývalým basgitaristom a neskôr zvukárom) a motiváciou pre nás bola tiež kres?anská kapela, ktorá vtedy hrala na jednom kres?anskom zhromaždení… Ale to bolo už dávno, niekedy okolo roku 1994…

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?
Vidie? ako Boh mení ?udí skrze našu hudbu…

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?
Myslím si, že úplne všetko… Ako ?lenovia, tak texty, a hlavne život vrtkých jej ?lenov, a samozrejme priate?stvo medzi nami a vzájomná láska a úcta…

Jak probíhá váš tv?r?í proces?
Raz týždenne máme skúšky s kapelou, štandardne cez víkend nede?u… Tvorba prichádza od jednotlivých ?lenov, ?i už doma alebo na skúške.. A spolo?ne to dávame dokopy…

O ?em jsou vaše texty?
Naše texty sú vyjadrením nášho priate?stva s Bohom a všetkého, ?o nám daroval

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?
Ur?ite áno, aj my ju robíme s týmto zámerom…

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?
Je mnoho k?es?anských kapiel, ktoré sú naším vzorom, našimi priate?mi a ve?mi sa teším, že mladí ?udia na SK a CZ môžu trávi? svoj vo?ný ?as takýmto spôsobom.. Už len Pán Boh nech žehná tejto práci…

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?
Máme piesne aj chválové, ur?ené pre veriacich ?udí aj evanjelizujúce ur?ené svetu, tie momentálne spracúvame a pripravujeme na nový album… ?

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?
Áno, nahra? už spomínaný nový album…

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?
www.prazdnykriz.sk

Za skupinu Prázdný kríž odpovídal Matúš Boroš. 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net