10 otázek pro Studenou sprchu

?ty??lenné crossover-rockové uskupení Studená sprcha p?sobí od roku 2007 nejen v Kutné Ho?e, kde je domovská scéna této formace, ale jejich vystoupení m?žeme navštívit po celé ?R. Skupina má na svém kont? nejen desítky vystoupení v klubech a na festivalech, ale také 2 dema (Kazatel (2007) a 4 (2009). Studená sprcha p?sobí ve složení: Bára Hlavinková – zp?v, Petr Jandejsek – kytara, zp?v, Tonda Grenar – basa, zp?v, David Hlavinka – bicí.

556038

Jaká byla vaše motivace k založení kapely, která se v?nuje k?es?anské hudb??

Chu? si zahrát, realizovat své touhy a p?edstavy. Oslovit lidi hudbou a texty a n?co jim v nich sd?lit.

Co je pro k?es?anskou kapelu nejv?tším úsp?chem?

To samé jako pro kteroukoliv jinou kapelu. Um?ní oslovit lidi, vyprodaný klub, podpora rodin, fanoušk?.

Co d?lá k?es?anskou kapelu „k?es?anskou“?

K?es?ani.

Jak probíhá váš tv?r?í proces?

V kapele jsme ?ty?i, a tak máme i ?ty?i typy tv?r?ích proces?. 1. když David donese text i hudbu a snaží se nám vysv?tlit jak by si to p?edstavoval. 2 když Petr donese hudbu a text se hledá. 3 kdy Bára donese text a motiv a ?ekne n?co s tím ud?lejte a 4. kdy Tonda donese hudbu i text a ?ekne takhle p?esn? to bude a ne jinak..:-) Ob?as se stane, že vytvo?íme píse? i na zkoušce p?i improvizaci, to je taky fajn..:-)

O ?em jsou vaše texty?

O Bohu, o lásce muže a ženy, o spole?enských tématech. Texty nejsou p?ímo?aré a na první pohled z?ejmé. Jsou to básn?, v kterých se odráží, vše co nás oslovuje.

Myslíte si, že k?es?anská hudba m?že sloužit jako evangelizace?

Ano. Ur?it?. My hrajeme p?evážn? po rockových klubech a stala se nám taková zajímavá v?c.Hráli jsme v jednom pražském klubu a po koncert? za námi p?išel zvuka? a ptá se jestli jsme v??ící my že jo a on nás požádal jestli se za n?j pomodlíme. Kývli jsme a on p?išel za chvíli znovu a vážn? nás o to žádal…pro nás to byl velmi silný zážitek.

Jak vnímáte k?es?anskou hudební scénu v ?esku a na Slovensku?

Myslíme si, že je chyba že se odd?luje. Nejde do konfrontace s hudbou v rádiích, že je jen pro sebe a nesnaží se oslovit širokou škálu lidí. P?íjde nám, že se hudba provozována k?es?any po?ád za n?co schovává. Je to škoda.

Je vaše hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo sm??ujete „do sv?ta“?

My se nechceme odd?lovat. Naše hudba je pro všechny. Koho osloví toho osloví.

Jsou p?ed vámi v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Výzev je dost. Naši hudbu bereme vážn? a tak se chystáme na nato?ení desky. Chceme zlepšit náš herní projev a ne jen hudbou lidi p?itáhnout.

Kde se mohou fanoušci o vaší kapele dozv?d?t více?

P?edevším na koncertech, z naší hudby a text? a taky na webu na www.bandzone.cz/studenasprcha nebo taky na facebooku.

Za skupinu Studená sprcha odpovídala celá skupina (Bára Hlavinková, Petr Jandejsek, Tonda Grenar, David Hlavinka).

556046


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net