Ikonium vydávají CD „Je tu něco víc“

Kapela Ikonium vznikla p?ed t?emi lety jako evangeliza?ní skupina mladých lidí se spole?ným cílem: nést dobrou zprávu pot?ebným. Neomezuje se na žádný hudební styl, ale tvo?í hudbu ve „vlastním stylu“. Momentální složení je
následující: Filip Krawiec (vedoucí kapely, kytara), Lucie Steblová (hlavní zpev), Filip Macura (klávesy), Jakub Lipus (baskytara), Václav Klapsia (bicí), Maria a Barbara Czudkové (vokály). Ikonium má za sebou spoustu koncertu, mimo jiné i na United festivalu, Xcampu nebo Semfestu na Slovensku.

První krok k nato?ení CD kapela ud?lala asi p?ed rokem a p?l, kdy za?ala s nahráváním prvních nástroju. Nahrávky však byly nepoužitelné kv?li chyb? v nahrávacím softwaru. Po této zkušenosti se rozhodla nahrát tyto písne v profesionálním studiu a do roka bylo CD na sv?te.  Autory písní jsou p?evážne Filip Macura a Filip Krawiec, ale nahrávka obsahuje i píse? od Ji?iny ?unkové – „Já svou víru“, nebo písen od Milana Nováka – „D?kaz“. Sou?ástí CD je také booklet s texty. Texty naleznete na oficiálních stránkách Ikonia – www.ikonium.cz.

Album o stopáži 35 minut obsahuje tyto skladby:
1 . Bitva (Filip Krawiec)
2. Smysl života (Skupina autoru – Ikonium)
3. Není to z nás (Filip Macura)
4. V?rný Buh (hudba Filip Macura, text Filip Krawiec)
5. Jistota (Filip Krawiec)
6. D?kaz (Milan Novák, aranžmá Filip Krawiec)
7. Radost (hudba Filip Macura, text skupina autoru – Ikonium)
8. Já svou víru – GINA (Jirina Cunková)

Filip Krawiec k albu „Je tu n?co víc“ ?íká: „Název alba vystihuje vlastn? to, co chceme s kapelou ?íct. Hudba je pouze prost?edek, nikoliv cíl. V??ím v to, že toto CD m?že být povzbuzením pro všechny, kdo Boha hledají, i pro ty, kdo jej už našli. Tento projekt stál mnoho lidí spoustu úsilí a jsem rád za každého. Každý tento ?lánek ?etezu byl d?ležitý.“

Oficiální stránky- www.ikonium.cz

Oficiální facebook profil – www.facebook.com/ikonium


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net