Jindra Černohorský vydává CD

Jindra ?ernohorský je zp?vák, kytarista a písni?ká?, který se hudb? v?nuje od svých 13 let. V textech jeho písní se ?asto objevují témata lásky, víry i smyslu života. V k?es?anských kruzích je známý p?edevším jako autor. N?které jeho písn? (Tam k výšinám a Kdybys v?d?l…), v?etn? mnoha ?eských text? zahrani?ních k?es?anských chval, se zpívají nap?í? všemi denominacemi. Ve svých 52 letech vydává své první album, které obsahuje deset autorských písní. V nich vám dovolí nahlédnout do svého nitra a vnímání sv?ta.

Kapelu tvo?í krom? Jindry klávesista Št?pán Plicka, baskytarista Petr Mlích a bubeník Robert Propkopec. Producentem se stal Boris Carloff. Nahrávky vznikly v jeho studiu Soundevice v lednu 2017. Jako host byla p?izvána zp?va?ka Jana Lota, která svým nezam?nitelným hlasem dala písni Vzpomínky jedine?nou atmosféru.
Na obalu desky pracoval designer Jan Dienstbier a fotograf Radovan Kodera. V bookletu najdete nejen texty jednotlivých písní, ale i jejich p?íb?hy.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net