Kalwich – Co tě baví

Pardubický floutek Kalwich (Matouš Kalvach) už n?jaký ten pátek ?e?í vody (nejen k?es?anské) hudební scény. B?hem jeho krátké kariéry si p?ipsal n?kolik výrazných úsp?ch?. Vyhrál hudební sout?že „Výtah“ na TV Ó?ko, vydal LP „Dlouhá cesta“, zahajoval hudební ceny Ó?ka 2011 nebo vystupoval na festivalech VOX ?i UNITED. V únoru 2013 Kalwich vyslal p?edzv?st svého plánovaného alba v podob? videoklipu k songu „Co t? baví“ (feat. Steven Rose, prod. Dejvid Jones).  Máme se na co t?šit!

Jaká byla tvoje motivace za?ít se v?novat hudb??

Od mala m? nehorázn? bavilo hrát na bicí. Tak za?al chodit jsem do hudebky. Celkov? je pro m? hudba takovým šestým smyslem, kterým dokážu vyjád?it 100% toho co cítím… Fungujeme v symbióze, nem?žu být bez ní a ona beze m? 🙂

Je tvoje hudba ur?ena pro v??ící publikum nebo ji sm??uješ „do sv?ta“?

Hrozn? se mi líbí jedno heslo: P?jdeme až k branám pekelným a tam budeme zv?stovat evangelium! Hudbu sm??uju do širokého spektra poslucha??. Snažím se to celé d?lat tak, aby to bylo postavené na k?es?anských základech a prioritách. Zárove? ale chci, aby to bylo cool a bylo to poslouchatelné pro všechny. M?j sen je, aby lidi neobdivovali sprostotu a urážky, ale n?jaký smysluplný v?ci, ze kterých by si mohli brát p?íklad.

Máš nový videoklip k songu „Co t? baví“ (feat. Steven Rose). Jak si spokojen s výsledkem a jaké máš ohlasy?

Absolutn? jsem ne?ekal, že by klip m?l takovou sledovanost a tolik lidí by ho ?ešilo. Je v tom kus m?.  D?lali jsme na n?m asi p?l roku a cht?li, aby to bylo naprosto dokonalý. Hodn? v?cí se poskákalo a už jsem p?estával v??it, že by to mohlo dopadnout, ale B?h nás v tom podržel a nau?il nás trochu trp?livosti. Výsledek je úžasnej, jsem rád, že to tak dopadlo. Otev?elo mi to v hodn? v?cech o?i a posunulo m? to dál.

V téhle písni mimo jiné rapuješ: „Že život s Bohem je nudnej? Tak s tím nepo?ítej!“  Kým je tedy pro tebe B?h?

B?h je pro m? naprosto number one. Bez n?j bych hudbu ned?lal, a kdyby jo, tak bych z ní nem?l dobrej pocit. Je úžasný, když cejtíš Boží p?ítomnost ve v?cech, kterejm se v?nuješ. Ob?as je t?žký p?ijmout n?co, s ?ím t?eba nesouhlasíš, ale víš, že to B?h chce jinak. Já tvrdim, že když se ?ídíš tím, co po tob? chce B?h, jsi š?astnej.

Jaké bude tvoje nové album „Gentleman“ a kdy vyjde?

Gentlemana bych cht?l vypustit ješt? tenhle rok, takže doufám, že všechno dopadne a stihne se to. Bude to album, do kterého dám úpln? všechno a vyleju si srdce 😀  Chci, aby to bylo nejenom další album, ale aby to album mohlo otevírat o?i a povzbuzovat lidi. Nechci s tím p?edbíhat, ale plánuju na v?tšinu song? z alba nato?it klipy. Album bude s nev?tší pravd?podobností dostupné i na itunes a nebo v Bontonladu!

Kde se mohou fanoušci o tob? dozv?d?t více?

Rozhodn? na FB – www.facebook.com/KalwichMusic – sem dávám nejvíce informací

Na youtube najdete nejv?tší ?ást tvorby – www.youtube.com/kalwich

Jsem taky na twitteru: www.twitter.com/Kalwich

A všechny songy dávám na www.soundcloud.com/Kalwich

kalwich-do-clanku


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net