Nové videoklipy – Way to go a Only his

V listopadu vyšly dva nové k?es?anské videoklipy, které mají na sv?domí sp?átelené skupiny Way to go a Only his. Talentovaní skupina Way to go se m?že pochlubit nejen vít?zstvím v letošním ro?níku slovenské sout?že Gospel talent, ale nap?íklad vystoupením na multižánrovém festivalu UNITED. Více na www.facebook.com/waytogo.

Only his jsou formací, která vsadila na k?es?anské chvály, které se snaží origináln? uchopit. Jejich repertoár se pohybuje na pomezí pop-folku a kladou velký d?raz na kvalitní ?eský text. Více na www.onlyhis.cz.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net