Představujeme: EzyWay

Ezdráš „Ezy“ Hýbl je muzikant z moravského Záb?ehu, který svou hudební kariéru spojil s uskupeními jako Ráchel, Alfa Gospel Praises nebo BBrtohers. V lo?ském roce stál u zrodu pop/funkové formace EzyWay, která vystupuje ve složení: Ezdráš „Ezy“ Hýbl – zp?v, Jan „Johnny“ Rafaj – kytara, Lukáš Hýbl – bubeník, Pavel Kubí?ek – klávesy, Petr Vyhnálek – basová kytara, Ladislav ( L.G. ) Danis – kytara. Skupinu EzyWay tvo?í k?es?ané a a?koliv se jejich hudba nedá ozna?it jako „typické chvály“, tak jejich víra se zra?í v textech, které budou k slyšení na nov? chystaném CD. Na minulost, p?ítomnost i budoucnost jsme se zeptali frontmana „Ezy“ Hýbla.

Jaká byla tvoje motivace k tomu, za?ít se v?novat hudb? profesionáln??

Od za?átku jsem v?d?l, že to má smysl  a úsp?chy, které se dostavily mi jasn? ukazovaly, že jdu dobrou cestou.

Máš hudební cíle?

Ano. Je jich spoustu a hodn? se mi jich už splnilo. 🙂

Jak vzniká tv?j repertoár? Kdo stojí za tvými písn?mi?

Stojí za nimi všichni z kapely. Nejvíce však skladbami p?ispíváme já a pianista Pavel Kubí?ek, což se ale asi brzo zm?ní, protože nám pomalu dochází inspirace. Zastoupit nás mohou i další ?lenové kapely. T?eba m?j bratranec Johnny.

O ?em jsou tvoje texty aneb co se lidem snažíš p?edat?

Mám texty o lásce, o Bohu a chci poslucha?i poukázat cestu… Je to r?zné 🙂

Ty jsi k?es?an, projevuje se to n?jak v tvé hudb??

Ano k?es?an jsem a jsem na to hrdý. A rozhodn? se to projevuje a néé málo!

Tv?j hudební styl (pop/funk) není zcela typický pro ?eskou republiku. Pro? se v?nuješ zrovna tomuto žánru?

Tento žánr u nás není moc rozší?ený a ješt? mén? se setkáte s kombinací t?chto styl?. Funk je specifický, ale za?adil bych se spíše do tzv. “All King of Music”. Mám song, kde rapuji a hned z rapu p?echázím do rockového refrénu. Máme zajimavé kombinace a tím se odlišujeme. A v??ím, že i díky tomuhle bavíme lidi 🙂

Sleduješ moderní „duchovní“ hudbu? Které formace ?i interpreti t? baví nejvíce?

Ano, ale d?íve jsem to sledoval více. Baví m? nap?íklad Kirk Franklin, Lecrae nebo Switchfoot.

Plánuješ nato?it svoje CD? Kdy?

Zrovna te? to?íme CD, které bude k dostání ve všech prodejnách Bontoland nebo na iTunes, takže nás m?žete podpo?it i finan?n? 😀 😀 D?lám si legraci, je to jen na vás 🙂

Jsou p?ed tebou v nejbližší dob? n?jaké výzvy?

Ano, letos vyjde píse? na které jsem spolupracoval se známým DJ a raperem. Bude to lovesong a máte se ur?it? na co t?šit!

Kde se mohou fanoušci o tob? dozv?d?t více?

Koukn?te na m?j FBprofil, kde nám vyšel nový klip “Vztah na splátky”, který složil práv? náš pianista. Informace také najdete na našich oficiálních stránkách www.ezyway.cz.

ezy


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net