Rozdáváme CD skupiny The Neons

Liberecká parti?ka „The Neons“ za?ala aktivn? ?e?it vody ?eské moderní duchovní hudby v roce 2011. O dva roky pozd?ji vydává p?ti?lenná formace debutové CD „Eternal Lights„, které obsahuje 10 p?evážn? pop/rockových písní. „The Neons“  v sou?astnosti tvo?í: Honza Kriegel [bicí], Honza Molnár [kytara], Honza Michel [kytara], Petr Br?žek [basa] a Vlasta Zoreník [zp?v].

CD „Eternal Lights“ získá ten/ta z vás, kdo odpoví na otázku ( a bude vylosován):

S jakým zahrani?ním muzikantem skupina „The Neons“ letos koncertovala?

Správné odpov?di zasílejte do ned?le 30. listopadu na email zalud@awr.cz.

www.theneonsmusic.com

www.facebook.com/TheNeons


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net