Vyhrajte CD skupiny My Revolution

Valašská punk-rocková kapela My Revolution vznikla na podzim roku 2010 a mezi své nejv?tší úsp?chy m?že po?ítat nap?íklad vít?zství v sout?ži „Nová tvá? VOXu 012“ nebo vydání svého debutového CD s názvem Hey you! Hnacím motorem této nad?jné parti?ky je sou?asná krize. Jak se ale m?žeme do?íst na webu skupiny, jedná se o spole?enské krizi, která je více o lidech bez Boha, bez lásky a bez porozum?ní, než o finan?ní recesi. O spole?nosti, která myslí jen a jen na sebe a nedokáže nikomu nic darovat. My Revolution tvo?í: Matouš Ptá?ek: Baskytara + doprovodný zp?v, Patrik Machá? : Bicí, Old?ich Sáblík : Sólová kytara + doprovodný zp?v a Robin Mana : Kytara + zp?v.

AWrádio vyhlašuje sout?ž o CD „Hey you!“, které obsahuje 10 autorských písní. Sta?í správn? odpov?d?t (a být vylosován) na otázku:

Kolik ?len? tvo?í skupinu My Revolution?

Své odpov?di posílejte do 20. ledna na emailovou adresu zalud@awr.cz nebo ji umíst?te na náš facebook profil.

mr-zhora

Facebook skupiny My Revolution

Bandzone skupiny My Revolution

Webovky skupiny My Revolution

Youtube skupiny My Revolution


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net