G. D. Pamplona – Encyklopedie léčivých rostlin

Dr. Pamplona-Roger v této knize čtenáře přehlednou formou seznamuje s léčivými vlastnostmi, které se skrývají v rostlinné říši. Ve dvaceti kapitolách představuje známé i méně známé rostliny a jejich účinné látky, s jejichž pomocí si člověk může upevnit své zdraví a využít je jako doplněk léčby konkrétních onemocnění. Velkým přínosem knihy je to, že se v ní nenacházejí jen teoretické informace, ale také návodná doporučení, díky nimž mohou čtenáři získané vědomosti snadno využít v praktickém životě.

Knihu ocení každý, komu jeho zdraví není lhostejné a kdo touží o n? pe?ovat šetrným zp?sobem.

Název – Encyklopedie lé?ivých rostlin
Autor – George D. Pamplona – Rodger
Rozm?ry – 163×237 mm
Po?et stran – 392
Vazba – tuhá
Cena – 618,- K?

Knihu Encyklopedie lé?ivých rostlin si m?žete zakoupit na stránkách vydavatelství Advent-Orion.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net