IN! listopadové číslo

Mladou here?ku PATRICII SOLA?ÍKOVOU známe jako Terezku ze seriálu Ulice. Jaká ale je, když ji potkáte na ulici? Co ji baví a co má ráda? To a mnoho dalšího se do?tete ve velkém listopadovém rozhovoru.

„Zase p?ijdu pozd?!” „Ve škole se mi posmívají.” „Nestihnu napsat úkol v?as!” Znáte podobné pocity? M?že to být známka stresu. Obzvláš? v sychravém podzimním po?así m?že p?ijít vhod rada, jak stresu p?edcházet.

Pokud nemáte rádi zahálení a nudu, m?žete vyzkoušet n?kolik vtipných pokus?. T?eba potom uznáte, že chemie nemusí být jenom nudný p?edm?t.

Ruggero a Marie Teresa Badano. Možná jste na CSM ve Ž?áru zažili jejich silné sv?dectví. P?íb?h jejich rodiny by se dal shrnout do jedné v?ty: Jejich jediná vymodlená dcera Chiara Luce zem?ela v 18 letech na rakovinu. V jejím krátkém život? však bylo n?co tak pozoruhodného, že ji církev prohlásila za blahoslavenou. Jaké to je být rodi?i blahoslavené dcery? Spole?n? s IN!em m?žete nahlédnout hloub?ji do života této zajímavé rodiny.

V listopadových plískanicích se dá vyrazit t?eba do posilovny a vyzkoušet cvi?ení na vibra?ní plošin?. Že nevíte jak na to? IN! vám p?ináší inspiraci p?ímo z fitka.

Co mají spole?ného Ferda mravenec, Krysáci a Znamení kon?? Všichni za?ali sv?j život na „Kopci sn?”. Kde tento kopec najdete a co všechno se na n?m odehrává, se dozvíte v listopadovém IN!u.

?asopis IN! se bude od listopadu rozesílat i na Slovensko. Na to, jací jsou tam mladí a co je zajímá, jsme se zeptali odbornice na psaní pro mladé – Gabriely Miškovi?ové ze slovenských Katolíckych novín.

Je ?as za?ít pomalu p?emýšlet, ?ím pot?šíme své blízké o Vánocích. S IN!em si m?žete v listopadu zasout?žit o dárky pro celou rodinu!

Ani v tomto ?ísle nechybí porce zamilovaných p?íb?h?, odpov?di na dotazy, sv?dectví bi?movanc? a vaše oblíbené Kámošky!

?asopis IN! je možné objednat na internetové adrese objednavky@in.cz , www.in.cz nebo zakoupit v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství.

Tisková zpráva


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net