IN! – prosincové číslo

Je plný vánoc, p?ání  a nejen to, je také plný kouzel. Na pár otázek jsme se zeptaly kouzelníka Richarda Nedv?da a zárove? vám poradíme, jak vykouzlit dobrou náladu nejen o Vánocích.

Za?íst se m?žete do dalšího fotorománu. Téma? Falešná láska.

Na Št?drý den d?láme r?zné zvyky. Rozkrajujeme jablí?ka, lijeme olovo a podobn?. Jaký je k?es?anský pohled na tyto pov?ry? A jak správn? prožít Advent? Poradí nám kn?z, otec Jadavan.

K vánoc?m pat?í betlém. Víme ale, kdo k betlémským jesli?kám opravdu pat?í a pro?? Zajímavosti o postavách a r?zných symbolech vám pomohou dozv?d?t se víc.

?eská republika se m?že chlubit spoustou zajímavých v?cí. Pat?í jí i p?ední místo ve výrob? sklen?ných váno?ních koulí. ?eskými ba?kami si zdobíme váno?ní stromy nejen my, ale nap?íklad  i v Americe, Kanad?, Austrálii nebo Holandsku.

V prosincovém ?ísle najdete také malý, ale zato moc šikovný dárek, spoustu sout?ží a inspirací. Dokonce máme i sout?ž pro nové p?edplatitele. Pokud IN ješt? neznáte, napište si o ukázkové ?íslo.

?asopis IN! je možné objednat na internetové adrese objednavky@in.cz , www.in.cz nebo zakoupit v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství.

Tisková zpráva


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net