IN! – prosinec

Prosincové ?íslo ?asopisu IN! je plné Vánoc  a zimy. Hned v úvodu si ?tená?ky mohou p?e?íst, jak Vánoce slaví herci Matouš Ruml a Filip Tomsa. V rubrice INterview jsme se tentokrát setkali s P. Markem Orko Váchou. Mluvil p?edevším o ví?e, dospívání a hledání Boha.

Díky malé váno?ní instruktáži budou Vánoce ?tená?ek jist? veselejší a pokud mají z váno?ního kapra doma spoustu šupin, najdou v ?asopise nápad, jak se dají kreativn? využít.

V mnoha m?stech stojí te? na nám?stích velké váno?ní stromy. Jak tato tradice vznikla a jak m?že pomáhat? To vypátrala redaktorka Maruška.

Spát se dá v pohodlném maxi triku nebo slušivém pyžamu. N?které z prima pyžam p?inášíme v módní rubrice.

V sout?ži ?íjnového ?ísla jsme se ?tená?ek ptali, jak obvykle slaví ned?li. Odpov?dí nám p?išlo opravdu hodn?. Ze všech jsme vybrali t?i do prosincového ?asopisu.

Pokud n?kdo chce na silvestrovské oslav? vypadat zajímav?, m?že si dovolit i n?co odvážn?jšího. V prosincovém ?asopise máme nápady na dva zajímavé ú?esy.

Je mu 23 let a odehrál už ?adu koncert? po celé republice. V lét? se objevil t?eba na Worship Festival UNITED ve Vsetín?. Te? pracuje na novém albu, brzy bude mít premiéru jeho klip „Hv?zda“. ?e? je o talentovaném raperovi z Brna jménem K-4, se kterým p?inášíme v ?asopise krátký rozhovor.

Je už tradicí, že v prosincovém ?ísle najdou ?tená?ky od nás n?jaký dárek. Tentokrát je to n?co pro krásu. Stylový pilník m?že posloužit neht?m i duši. 🙂 Více se o tom v ?asopise.

Z redakce vám p?ejeme krásný prosinec se vším, co k n?m pat?í.

?asopis IN! je možné objednat na internetové adrese objednavky@in.cz , www.in.cz nebo zakoupit v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství.

Tisková zpráva


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net